Yrkesutbildning

Vid en del folkhögskolor är det möjligt att avlägga en yrkesinriktad grundexamen, delar av examen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen. De yrkesinriktade grundexamina ger allmän behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskolor och universitet. Utbildningen kan också genomföras som läroavtalsutbildning.

I yrkesutbildning som ordnas vid folkhögskolorna planerar vi lärandet tillsammans med dig. Vi gör upp en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK), med hjälp av vilken ditt tidigare kunnande beaktas.

Folkhögskolorna erbjuder goda och fungerande nätverk för utbildning som ordnas på arbetsplatsen. Vid folkhögskolorna lär vi oss tillsammans och genom att utföra praktiskt arbete. Folkhögskolornas gemenskapsanda skapar en inspirerande lärmiljö och möjliggör samarbete mellan studerande på olika linjer.

Till yrkesutbildning ansöker man flexibelt under hela året genom kontinuerlig ansökan. Via kontinuerlig ansökan söker du om studieplats direkt vid folkhögskolan. Om du slutför grundskola eller gymnasium ansöker du huvudsakligen via gemensam ansökan på adressen Studieinfo.fi. Gemensam ansökan ordnas på våren.  

Via folkhögskolornas sökmotor kan du bekanta dig med folkhögskolornas utbud av yrkesutbildning. Genom att gå till tilläggsuppgifter för vald utbildning kan du läsa mer om hur man ansöker till utbildningen i fråga.

Till folkhögskolestudiernas sökmotor