Grundläggande utbildning för vuxna

Grundläggande utbildning för vuxna är ämnad för personer som på grund av sin ålder inte mer omfattas av läroplikt, men som behöver ett avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen och behöver utveckla sin studieberedskap för att kunna fortsätta sina studier på andra stadiet. Utbildningen består av studier i inledningsskedet, inklusive läskunnighetsskedet och slutskedet. Inom den grundläggande utbildningen för vuxna kan man avlägga hela den grundläggande utbildningens lärokurs, inledningsskedet eller slutskedet eller delar av studier eller höja vitsord i avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen.

Inom grundläggande utbildning för vuxna gör man tillsammans med studeranden upp en individuell studieplan i vilken studerandens tidigare kunnande beaktas. Folkhögskolan i fråga besluter om ansökningsförfarande.

Det är avgiftsfritt att avlägga hela lärokursen i den grundläggande utbildningen. Du kan ansöka om statligt studiestöd eller arbetslöshetsförmån för studietiden. Studerande på folkhögskolornas linjer för grundläggande utbildning för vuxna kan också på vissa villkor få gratis boende på folkhögskolans internat.

Grundläggande utbildning för vuxna – vid folkhögskola