Vi påverkar

Folkhögskolföreningen tillvaratar sina medlemmars, dvs. folkhögskolornas intressen och verkar som en gemensam röst för folkhögskolorna. Vi agerar i samhälleligt beslutsfattande och utbildningspolitik. Vi samarbetar på bred front med såväl medlems- och samarbetsförbund som med myndigheter.  Ytterligare kompletteras detta av vårt deltagande i offentliga och samhälleliga diskussioner, uppdaterad datainsamling samt genom att vi stöder kunnande i medlemsläroanstalterna.

Föreningens arbete för påverkan baserar sig på interaktion mellan medlemmarna. I arbetsgrupper bestående av representanter för folkhögskolorna behandlas aktuella innehållshelheter och förbereds nya verksamhetsmodeller.

Finlands Folkhögskolföreningens strategi

strategiakuva