Öppna universitetet och högskola

Vid många folkhögskolor kan man avlägga öppna universitetsstudier och högskolestudier. Öppna universitetsstudier kan ingå i folkhögskollinjer som räcker ett läsår eller alternativt kan öppna universitetsstudier utgöra huvudinnehållet i studierna. Vid folkhögskolan kan du prova på hur universitetsstudier lämpar sig för dig utan att förlora din plats i kvoten för förstagångssökare i den gemensamma elevantagningen.

Under studierna kan du förbättra din beredskap för att söka till universitet eller yrkeshögskola, förbättra dina studiefärdigheter och avlägga universitetskurser, om du senare tänker söka till examensstudier vid universitet. För dina studier kan du lyfta studiestöd, som inte minskar stödmånader som senare beviljas för högskolestudier.

Studieutbudet består till största delen av grundstudier i olika ämnen men i vissa ämnen kan du också avlägga ämnesstudier. Under folkhögskolåret kan du avlägga grundstudier i ett eller två ämnen. Studierna ordnas i samarbete med universitet eller högskolor.

Du kan räkna dina studiepoäng till godo då du blir antagen till examensstudier vid universitet eller högskola. Genom de avlagda öppna universitetsstudierna är de möjligt att ansöka till universitet som examensstuderande via den s. k öppna universitetsleden.

Sökmotor för Öppna universitetsstudier och högskoleutbildningar