Grundläggande datoranvändning, 1 sp

Undervisningens mål

Efter avslutat studieavsnitt kan den studerande
– använda en dator, de mest vanliga periferienheterna och olika lagringsplatser på en grundläggande nivå
– känner till grundläggande terminologi gällande digital utrustning (t. ex operativsystem, wifi, Bluetooth).


Innehåll

Under kursen bekantar sig den studerande med användning av datorn och dess periferienheter på en grundläggande nivå, samt lär sig förstå grundläggande logik gällande filhantering och sparande. Kursen lämpar sig för studerande som inte har någon erfarenhet eller endast lite erfarenhet av datoranvändning. Kursen framskrider i lugn takt med möjlighet till diskussioner och individuell handledning.

Bedömning av kunnande

Bedömningskriterier för godkänt resultat

  • Den studerande förstår funktioner och terminologi gällande datorn och de vanligaste periferienheterna (t. ex mus, tangentbord, webkamera) samt mobila enheter.
  • Den studerande kan med egna ord förklara skillnader och likheter mellan dator, pekplatta och smarttelefon (såsom operativsystem, appar).
  • Den studerande behärskar grundläggande användning av dator, tangentbord och mus.
  • Den studerande kan skapa och använda mappar och känner igen skillnaden mellan att spara lokalt eller i en molntjänst.
  • Den studerande kan spara och kopiera en fil på en angiven plats och kan med egna ord förklara betydelsen av säkerhetskopiering.
  • Den studerande kan ansluta till internet.

I den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF), motsvarar kompetens som uppnåtts under utbildningen nivå 2. Kunnande bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.