Vad är en folkhögskola?

Folkhögskolans läroinrättningar hör till den fria bildningen och anordnar både allmänbildande och yrkesinriktad utbildning. Vid folkhögskolor kan man studera både på långa studielinjer och på kortkurser. I Finland finns 74 folkhögskolor och 81 folkhögskolcampus. Alla folkhögskolor får finansiering av staten och de flesta folkhögskolor är privata.

Folkhögskolornas verksamhet styrs av lagen om fritt bildningsarbete (632/1988) samt folkhögskolans egen värdegrund. Till sin bakgrund kan folkhögskolorna vara obundna, kristna, samhälleliga eller folkhögskolor för studeranden med specialbehov. Vid folkhögskolor studerar över 19 000 studeranden på heltid och deltar i längre utbildningar.

Folkhögskolor i Finland

Vet du om det finns en folkhögskola i din hemkommun? I Finland finns 81 folkhögskolcampus från Åland i söder till Rovaniemi i norr. Av dessa är 11 svenskspråkiga.

Se folkhögskolorna på kartan över Finland

Lärande på folkhögskolan är kollaborativt

Folkhögskolorna är till sin natur internatskolor vilket innebär att studeranden kan om hen så vill bo på skolans internat. Internatboende, kunnig personal och aktiva studeranden gör lärande kollaborativt. När studerande berättar om sina erfarenheter av folkhögskolan som läroinrättning, får skolorna ofta poäng just för kollaboraitivt lärande.

Läs mer om boende på folkhögskola

Vad kan man studera vid en folkhögskola?

Folkhögskolorna anordnar både allmänbildande och yrkesinriktad utbildning. Du kan studera på långa studielinjer eller på kortkurser. Med långa studielinjer avses oftast studielinjer som sträcker sig över ett läsår eller ettåriga heltidsstudier. En kortkurs kan vara en veckoslutskurs eller en något längre kurs. Vid en folkhögskola kan du studera på en folkhögskollinje som intresserar dig, slutföra grundskolan eller gymnasiet, studera på kurser som hör till öppna universitetes kursutbud, delta i utbildning för invandrare eller delta i undervisning för studeranden med specialbehov.

Läs mer om studiemöjligheterna vid folkhögskola