Vuxenkompetens: Grundläggande färdigheter och nyckelfärdigheter för arbetslivet

Grundläggande färdigheter och nyckelfärdigheter för arbetslivet är utbildningar som erbjuds för unga, vuxna och seniorer. I utbildningar du kan tanka din kompetens och stärka dina kunskaper inom digital kompetens, uthållighetsförmåga och välmående.

Med dessa kurser kan du förstärka din beredskap att verka i vardagen och arbetslivet eller i fortsatta studier exempelvis inom yrkesutbildning.

Efter avslutad kurs kan du tilldelas den fria bildningens nationella kompetensmärke eller annat prestationsbetyg för den kompetens du förvärvat.

Så här kan du delta i utbildningen

Kurserna och folkhögskolorna som anordnar dem finns i folkhögskoleutbildningens sökmotor. I sökmotorn måste du välja ”Vuxenkompetens: Grundläggande färdigheter och nyckelfärdigheter för arbetslivet” från utbildningsform och trycka på ”sök”. Så här letar sökmotorn efter tillgängliga utbildningar.

Digikompetens

Utbildningshelheten Digikompetens består av sex olika kurser, var och en omfattande en studiepoäng. Kurserna kan också avläggas separat.

Utbildningens mål är att förstärka de studerandes färdigheter i att handskas med informationsteknik och digital utrustning samt förmåga att vistas i olika onlinemiljöer. Utbildningen ökar kompetens som behövs i arbetslivet, såsom kunskap om digital kommunikation, informationssökning, projektadministration och förmåga till kritiskt tänkande. Läroplan för digital kompetens beskriver utbildningens struktur, mål och innehåll.

Folkhögskolornas Digikompetens-kurser via sökmotor.

Hållbarhetskompetens

Utbildningshelheten Hållbarhetskompetens består av sju olika kurser, var och en omfattande en studiepoäng. Kurserna kan också avläggas separat.

Utbildningen förstärker hållbarhetsfärdigheter som deltagaren behöver i vardagen och i arbetslivet, såsom att t. ex förstå och använda miljömedvetenhet och principer för hållbar utveckling. Man kan dra nytta av kunnande som uppnåtts under kursen i arbetslivet och i organisationer som i sin verksamhet strävar till att beakta miljöaspekter. Läroplan för hållbarhetskompetens beskriver utbildningens struktur, mål och innehåll.

Folkhögskolornas Hållbarhetskompetens-kurser via sökmotor.

Kompetens för välbefinnande

Utbildningshelheten Kompetens för välbefinnande består av sju olika kurser, var och en omfattande en studiepoäng. Kurserna kan också avläggas separat.

Utbildningens mål är att förstärka deltagarnas kompetenser för välbefinnande såsom interaktionsfärdigheter, färdigheter att samverka i grupp och färdigheter för självreflektion. Utbildningen hjälpar deltagarna att förstå hurdan inverkan egna gärningar har på andras upplevelser av välbefinnande. Kunnande som uppnås genom utbildningen kan man dra nytta av på olika delområden i livet, både på ett personligt plan och i arbetslivet. Läroplan för utbildningshelhet Kompetens för välbefinnande beskriver utbildningens struktur, mål och innehåll.

Folkhögskolornas Kompetens för välbefinnande -kurser via sökmotor.