Utbildning som handleder för examensutbildning (HUX)

Vid folkhögskolan kan du delta i en ny utbildning som handleder för examensutbildning (förkortas HUX). HUX-utbildningen ersätter påbyggnadsundervisningen efter grundläggande utbildning, dvs. tionde klassen, utbildningen som förbereder för gymnasium (LUVA) och utbildningen som handleder för yrkesutbildning (VALMA). Du söker till utbildningen i vårens gemensamma ansökan. Dessutom kan man söka till utbildningen i kontinuerlig ansökan året om.

I utbildningen som handleder för examensutbildning får du

  • färdighet att söka till gymnasium eller yrkesutbildning med sikte på examen
  • en klar plan för dina fortsatta studier och arbetskarriär
  • goda förutsättningar att avlägga gymnasiets lärokurs och studentexamen eller en yrkesinriktad examen.

Utbildningen tar cirka ett år och omfattar 38 veckor. Du studerar enligt dina egna mål och behov av nytt kunnande. Efter att du har avlagt utbildningen kan du söka till yrkesutbildning eller gymnasieutbildning. Du kan redan utbildningens gång flexibelt övergå till examensinriktade studier om du har tillräckliga förutsättningar för att klara av de fortsatta studierna.

HUX-utbildningen är avsedd för läropliktiga och vuxna som har behov av färdigheter och/eller handledning för att övergå till gymnasieutbildning eller yrkesutbildning.  

HUX-utbildningen vid folkhögskola.

Du kan läsa mer om HUX-utbildningen i Studieinfo-portalen.