Ansökan till folkhögskola

Ansökningstiderna till folkhögskollinjerna varierar beroende på folkhögskola och linje. Vanligtvis ansöker man på våren och sommaren. Ansökan sker antingen genom en fritt formulerad ansökan eller genom att fylla i en blankett som man får från folkhögskolan.

Till yrkesutbildning (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen) som ordnas vid folkhögskola ansöker man huvudsakligen via kontinuerlig ansökan, flexibelt året om. Det lönar sig alltid att förhöra sig om lediga platser hos folkhögskolans kontaktperson.

De som går ut grundskola och gymnasium ansöker huvudsakligen om studieplats i vårens gemensamma ansökan. Till en del yrkesutbildningar som folkhögskolorna erbjuder ansöker man också via gemensam ansökan. Gemensam ansökan görs på Studieinfo.

Till handledande utbildningar efter grundutbildning, såsom tionde klassen vid folkhögskola, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) och utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA), ansöker man sent på våren via en specifik ansökan. Även ansökan till de handledande utbildningarna görs på adressen Studieinfo.fi.

De första HUX-utbildningarna startar i augusti 2022. Du söker till utbildningen i vårens gemensamma ansökan 2022. Dessutom kan man söka till utbildningen i kontinuerlig ansökan året om.

Till utbildningen Folkhögskoleåret för läropliktiga söker du i den gemensamma ansökan på våren 2022 på adressen Studieinfo.fi. Du kan också kontakta folkhögskolan under läsåret och förhöra dig om lediga platser. 

Exakta uppgifter om ansökningsförfarandet till den utbildning som intresserar dig finner du under uppgifter om utbildningar.

Sök folkhögskolornas utbildningar