Utbildning riktad till grupper med behov av särskilt stöd

Det finns två folkhögskolor i Finland med uppgift att utbilda allvarligt funktionshindrade, Kuurojen kansanopisto i Helsingfors och Lehtimäen opisto i syd-Österbotten. Därutöver ordnar många folkhögskolor utbildning för grupper med behov av särskilt stöd.

Utbildning för grupper med behov av särskilt stöd inkluderar t. ex självständigt boende, vardagskontroll och studier som stöder yrkesstudier. Dessutom ordnas olika utbildningar inom konstområdet. Studierna är mångsidiga, roliga och utvecklande.

Folkhögskolutbildning riktad till grupper med behov av särskilt stöd