Kansli

Kansli

Postadress:

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry
Annegatan 12 A 18
00120 Helsingfors

tel. 040 8096 111

kansli@folkhogskolor.fi

Faktureringsadress:

Nätfakturaadress: FI0980001700251037
Operatör: Danske Bank (DABAFIHH)

Personalens e-postadresser finns i formuläret förnamn.efternamn@folkhogskolor.fi

Verksamhetsledare Tytti Pantsar
tel. 044 531 8000
Management, påverkans, nätverkssamarbete, pedagogisk rådgivning
Koordinator
Mirka Råback
tel. 040 145 8464
Utvecklingstjänster, projekt, utbildningar, medlemsavgifter, förtjänsttäcken
Planerare
Anni Henricson
tel. 040 136 7323
Kommunikation och information, datainsamling, mässa, webbsidor
Sekretare
Satu Sälpäkivi
tel. 050 546 6038
Fakturering, databas ID:n och uppdateringar, kontorsservice, anordnande av händelser
Projektsekretare Raakel Saarinen
tel. 040 136 7406
Utvecklingsprojekt, kunskapsbaserande varumärken, Peda.net -lärplattform