Kom
och lär dig

Sök utbildningar


Var skulle du studera?


Vill du studera nära din hemstad eller flytta till en annan plats att studera? Det finns 84 folkhögskolor i Finland.

Koristekuva.

Vid folkhögskolorna förbereds utbildning för läropliktiga

I samband med reformen om den utvidgade läroplikten förbereder man vid folkhögskolorna avgiftsfri utbildning för läropliktiga. Utbildningen riktar sig till unga som går ut grundskolan och upplever att folkhögskolan är en tilltalande och motiverande studieform efter den grundläggande utbildningen. Utbildningen är högst ett läsår lång. Folkhögskolorna inleder de nya utbildningarna för läropliktiga i augusti 2021.

Till läropliktiga riktad utbildning vid folkhögskolor