Kom
och lär dig

Sök utbildningar


Var skulle du studera?


Vill du studera nära din hemstad eller flytta till en annan plats att studera? Det finns 84 folkhögskolor i Finland.

Käsien pesu.

Folkhögskolor och begränskning av coronavirusepidemin

Den 16 mars 2020 fastställde regeringen riktlinjer för ytterligare åtgärder för att bekämpa det nya coronaviruset i Finland. Skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler stängs och närundervisningen vid dessa inrättningar avbryts. Detta gäller även folkhögskolor. I stället för närundervisning ordnas undervisning och handledning i så stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt. Sådana är bland annat distansstudier, digitala lärandemiljöer och lärandelösningar samt vid behov självständiga studier. Riktlinjerna gäller till och med den 13 april 2020. Kontakta din folkhögskola för mer information om undervisningsarrangemang.