För vem finns folkhögskolan?

Folkhögskolan är ämnad för alla och det finns varken en undre eller övre åldersgräns för att inleda studierna. Du kan t.ex studera på folkhögskola under olika skeden i ditt liv, såsom efter grundskolan eller gymnasiet, när du byter arbetsplats eller under olika skeden av din arbetskarriär. Folkhögskolstudier ger  dig möjlighet att finna en för dig lämplig bransch eller en möjlighet att utveckla ditt kunnande. Studier på folkhögskola inverkar inte på din status i kvoten för förstagångssökande om du söker till högskolestudier och studierna på folkhögskola förbrukar inte heller studiestödsmånader som beviljats för högskolestudier.

Folkhögskolan lämpar sig som studieplats för dig som exempelvis

  • vill bekanta dig med någon bransch, fördjupa ditt kunnande i branschen eller förbättra dina möjligheter till fortsatta studier
  • utveckla dina inlärningsfärdigheter, din självkännedom eller din kommunikationsförmåga
  • vill studera till en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen
  • vill prova på hur universitetsstudier lämpar sig för dig och finna din egen väg till universitetet
  • redan har varit i arbetslivet men vill studera eller bekanta dig med en ny bransch
  • vill förbättra dina grundläggande färdigheter och studiefärdigheter på Folkögskoleåret för läropliktiga -utbildningen för att nå framgång i dina studier på andra stadiet
  • har flyttat till Finland och vill lära dig det finska eller det svenska språket
  • letar efter en ny hobby eller vill uppdatera ditt kunnande på kortkurser

Hur kan jag börja studera?

Ansökningstiderna till studielinjer på folkhögskolorna varierar beroende på folkhögskola och studielinje och ansökan riktas direkt till folkhögskolan i fråga. Ansökningstiderna infaller vanligtvis under vår och sommar men det lönar sig att fråga efter lediga studieplatser året runt.

Tillgänglighet

Kontrollera folkhögskolans tillgänglighet genom att rikta frågan om tillgänglighet eller eventuella anpassningsåtgärder direkt till folkhögskolan.

Folkhögskolornas kontaktuppgifter