Molntjänster och webbaserade lärmiljöer, 1 sp

Undervisningens mål

Efter avslutat studieavsnitt kan den studerande
– agera i en webbaserad lärmiljö och avlägga kurser på distans med hjälp av appar för distansundervisning
– förstå grunderna i hur molntjänsterna fungerar och lär sig använda molntjänster för att spara filer.

Innehål

Under kursen lär man sig de grundläggande förutsättningarna för distanslärande, dvs. att undersöka och ladda ner filer från webbaserade lärmiljöer eller applikationer för distanslärande samt att delta i distans- eller hybridundervisning. Samtidigt lär man sig att spara och dela filer med hjälp av molntjänster.

Bedömning av kunnande

Bedömningskriterier för godkänt resultat

  • Den studerande kan namnge olika molntjänster (t. ex Google Drive, OneDrive) och webbaserade lärmiljöer (till exempel Moodle, Classroom, Pedanet).
  • Den studerande kan med egna ord förklara skillnaden mellan att spara lokalt eller i en molntjänst.
  • Den studerande kan spara filen i en molntjänst, dela filen till andra och administrera rättigheter i anslutning till delningen.
  • Den studerande kan hämta filen i en webbaserad lärmiljö och ladda upp den egna filen på plattformen.
  • Den studerande kan delta i undervisning via minst två olika applikationer för distansundervisning (t. ex Teams, Meet, Zoom).

I den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF), motsvarar kompetens som uppnåtts under utbildningen nivå 3. Kunnande bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.