Kortkurser

Folkhögskolorna ordnar mångsidigt och flertaligt kortkurser. Ur folkhögskornas kursutbud finner du ny vägkost för hobbyer, arbete och vardag. På kortkurser vid folkhögskolorna studerar årligen ungefär 80 000 studerande.

Med kortkurser vid folkhögskola avses huvudsakligen kurser som pågår under kortare tid än åtta veckor, och som kortast utbildningar som pågår under två dagar. Många kortkurser ordnas under ett veckoslut eller pågår under en veckas tid. Kurser ordnas speciellt under sommaren men ordnas också året runt. Kortkurserna är avgiftsbelagda.

Folkhögskolorna förverkligar kortkurser i enlighet med lokala behov. Vid planering av kortkurser samarbetar folkhögskolorna med projekt, föreningar och företag.

Kortkurser vid folkhögskolor