Om studierna i praktiken

Att studera vid en folkhögskola är individuellt och flexibelt. Under studieåret får du, tillsammans med handledande lärare och studiekamrater, koncentrera dig på dina styrkor och de sidor du önskar utveckla. Framtidsplanerna klarnar ofta under folkhögskolåret.

Folkhögskolstudierna sker huvudsakligen på heltid. Folkhögskolan är också en internatskola, där man kan bo under studietiden. Till vardagslivet under studietiden hör också gemensam fritid, tillställningar och evenemang. Studiemetoder och praxis varierar beroende på linje.  

Läs mer om studier vid folkhögskola

Mat

I folkhögskolornas matsal serveras oftast morgonmål, lunch och middag. Studerande inom grundläggande utbildning för vuxna, gymnasiestudier och yrkesutbildning äter gratis under skoldagarna, samt de läropliktiga som deltar i HUX-utbildning. Studieavgiften för avgiftsbelagda utbildningar inkluderar oftast också mat och boende.  

Studier på kortkurser eller vid sidan av arbetet

Vid en folkhögskola kan man också studera på kortkurser eller vid sidan av arbetet. En del studier kan avläggas delvis som distansstudier. Rikta frågor om distansstudier direkt till folkhögskolan. Kortkursernas längd varierar från ett veckoslut till en vecka. Kortkurser ordnas speciellt under sommaren men kurser ordnas även året om.

Folkhögskolorna ordnar också studier riktade till vuxna, såsom utbildningar med målsättning att fördjupa kunnande i arbetslivet. Dylika studier kan avläggas vid sidan av arbetet.