Applikationer för arbetssökande, 1 sp

Undervisningens mål

Efter avslutat studieavsnitt kan den studerande
– synliggöra sin egen kompetens på flera olika sätt
– förstår väsentliga element gällande arbetssökande.


Innehål

Under kursen blir man förtrogen med arbetssökningsprocessen och bekantar sig med olika digitala portföljer och webplattformer via vilka man kan synliggöra sin kompetens.

Bedömning av kunnande

Bedömningskriterier för godkänt resultat

  • Den studerande känner till olika sätt att dokumentera sitt eget kunnande.
  • Den studerande kan presentera sitt eget kunnande genom att använda ett för ändamålet lämpligt verktyg, en applikation eller en plattform.
  • Den studerande kan filma och producera en presentationsvideo om sig själv för arbetssökning och kan använda någon applikation ämnad för videointervjuer.
  • Den studerande kan skapa sig en meritförteckning (till exempel med hjälp av Canva).
  • Den studerande kan skapa sig en för branschen lämplig portfölj (konkret eller digital).
  • Den studerande kan med egna ord förklara de viktigaste sakerna i anslutning till arbetssökning och arbetsintervjuer som inverkar på rekrytering.

I den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF), motsvarar kompetens som uppnåtts under utbildningen nivå 3. Kunnande bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.