Energieffektivt boende, 1 sp

Undervisningens mål

Efter avslutat studieavsnitt kan den studerande
– identifiera förbrukning av energi i hushållet
– veta vad energiförbrukningen består av
– känna till de centrala måttenheterna för energiförbrukning (kWh, m3, oC)
– känna till åtgärder för att minska egen energi- och vattenförbrukning i hushållet
– förstår hur handlingar idag inverkar i ett längre tidsperspektiv
– känna till olika sätt att producera energi.

Innehål

Under kursen utreder man fakta kring förbrukning av energi och vatten i hushåll och vilka möjligheter det finns för att spara energi och vatten.

Bedömning av kunnande

Bedömningskriterier för godkänt resultat

  • Den studerande kan namnge till vad hen förbrukar energi.
  • Den studerande kan bedöma hur mycket energi hen förbrukar.
  • Den studerande kan välja åtgärder för att minska elförbrukningen.
  • Den studerande kan berätta vad vattenförbrukning består av.
  • Den studerande kan namnge åtgärder för att förminska vattenförbrukningen.
  • Den studerande kan namnge olika sätt att producera förnybar och icke-förnybar energi.
  • Den studerande kan namnge metoder för energisparande.

I den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF), motsvarar kompetens som uppnåtts under utbildningen nivå 3. Kunnande bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.