Informationssökning och vistelse i onlinemiljöer, 1 sp

Undervisningens mål

Efter avslutat studieavsnitt kan den studerande
– använda internet och nättjänster i informationssökning
– använda e-post på ett sätt som täcker grundbehovet i vardagen
– förstår principerna för sociala medier och kan använda dem på rätt sätt.

Innehål

Under kursen lär man sig grunderna för informationssökning på internet, såsom användning av sökmotor och sökord samt källkritik. Samtidigt bekantar man sig med användning av AI i informationssökning. Under kursen lär man sig också grundläggande användning av e-post, såsom att bifoga en fil till e-postmeddelandet.

Bedömning av kunnande

Bedömningskriterier för godkänt resultat

  • Den studerande kan namnge de vanligaste webbläsarna och kan använda någon av dem på grundläggande nivå på dator och mobil enhet.
  • Den studerande kan använda en sökmotor, kan med hjälp av den finna information om ämnet som behandlas och kan källkritiskt bedöma den information hen hittat.
  • Den studerande kan skriva, skicka och läsa ett e-postmeddelande, svara på meddelandet samt vidarebefordra det.
  • Den studerande kan radera ett e-postmeddelande och granska mappen för skräppost.
  • Den studerande kan infoga en fil i ett e-postmeddelande.
  • Den studerande kan bedöma och motivera huruvida ett e-postmeddelande är tillförlitligt eller inte.
  • Den studerande kan med egna ord förklara termer och fördelar och nackdelar i anslutning till användning av sociala medier.
  • Den studerande kan med egna ord förklara likheter och skillnader mellan fasta och trådlösa anslutningar och kan ansluta datorn och den mobila enheten till ett trådlöst nätverk.
  • Den studerande kan med egna ord förklara grundidén med AI och namnge någon AI applikation.
  • Den studerande kan ur olika synvinklar begrunda möjligheter i anslutning till AI.

I den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF), motsvarar kompetens som uppnåtts under utbildningen nivå 2. Kunnande bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.