Folkhögskollinjer

Folkhögskollinjerna sträcker sig oftast över ett läsår. På en folkhögskollinje kan du studera vitt skilda ämnen, såsom språk, juridik, media och kommunikation, konstämnen, församlingsbranschen och annat som ökar allmänbildning och yrkeskunskap. Bekanta dig med folkhögskolornas mångsidiga utbud och finn din egen stig!  

Folkhögskollinjerna förbereder inte för examen, men du får ett betyg för avlagd studielinje och sex tilläggspoäng då du söker till utbildning på andra stadiet. På många folkhögskollinjer förbereder man sig för fortsatta studier eller avlägger öppna universitetsstudier.

Under din studietid vid folkhögskolan kan du bekanta dig med olika utbildningsområden och klarlägga dina egna framtidsplaner. Olika projekt som genomförs under studietiden ger dig möjlighet att visa och erkänna ditt eget kunnande. Folkhögskolåret erbjuder förutom ökad kunskap och ökade färdigheter även mångsidig vägkost för livet. Under studietiden kan du utveckla din kommunikationsförmåga, lärandeberedskap och självkännedom.

Man ansöker vanligtvis på våren eller hösten till studierna. Studerandeval sker i anmälningsordning eller via lämplighetstest eller inträdesprov. Man söker genom en fritt formulerad ansökan eller genom att fylla i skolans ansökningsblankett. Läs mer om det exakta ansökningsförfarandet för just den utbildning som intresserar dig under punkten uppgifter om utbildning. Under pågående läsår lönar det sig att rikta frågor om lediga platser till folkhögskolornas kontaktpersoner.

Folkhögskollinjerna är avgiftsbelagda. Tilläggsuppgifter om kostnader för studierna

Folkhögskolorna ordnar också linjer som är kortare än ett läsår. Liksom studier på de långa linjerna, är också studier på de kortare linjerna avgiftsbelagda.

Folkhögskolornas utbildningar via sökmotor