Vad kan man studera vid en folkhögskola?

Folkhögskolan är Finlands mest mångsidiga skolform. Folkhögskolorna ordnar både längre utbildningar och kortkurser.

Finsktalande studerande kan också studera i svensktalande folkhögskolor, liksom svensktalande studerande i finsktalande folkhögskolor.

Vid folkhögskolan kan du studera:

ettåriga folkhögskollinjer

öppna universitetsstudier och högskolestudier

yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen

gymnasieutbildning

Folkhögskoleåret för läropliktiga -utbildning

Utbildning som handleder för examensutbildning (HUX)

grundläggande utbildning för vuxna

utbildningar riktade till invandrare

utbildning för grupper med behov av särskilt stöd

kortkurser