Gymnasium

Vid folkhögskolgymnasiet kan du bli student eller avlägga delar av gymnasiets avgångsbetyg. Genom gymnasiestudier uppnår du en bred allmänbildning och på så sätt goda förutsättningar för fortsatta studier. Att studera vid folkhögskolgymnasiet är flexibelt, mångsidigt och sker i gemenskapsanda. Alla studerar enligt sin egen personliga plan, situation och enligt sina egna mål. Folkhögskolgymnasierna följer vuxengymnasiets läroplan.

Gymnasieutbildningen är gratis för dem som avlägger alla lärokurser. Det är avgiftsbelagt att erlägga enstaka kurser. Vid vissa högskolor kan man bo på internat under gymnasiestudierna. Att bo och studera tillsammans skapar en fin möjlighet till att knyta nya vänskapsband. Läs mer om boende på folkhögskola

Det finns fem finskpråkiga folkhögskolor som erbjuder gymnasieutbildning.

Sökmotor för gymnasieutbildning vid folkhögskolor