Folkhögskoleåret för läropliktiga

Folkhögskolorna erbjuder läropliktiga som går ut grundskolan en ettårig, avgiftsfri utbildning – Folkhögskoleåret.

Till vem riktar sig utbildningen?

Folkhögskoleutbildningen är lämpad för många unga som går ut grundskolan och samtidigt förbereder sig för en utbildning på det andra stadiet och ska finna sin egen stig i livet. 

Utbildningen för läropliktiga vid folkhögskola riktar sig i synnerhet till:

 • unga som vill förbättra sina grundläggande färdigheter och studiefärdigheter för att nå framgång i sina studier på andra stadiet
 • unga som behöver stöd för att finna studiemotivation
 • unga som vill få klarhet i sina framtidsplaner
 • unga som vid folkhögskolan hittar inriktade studier som väcker intresse
 • unga som behöver stöd för att stärka sina livsfärdigheter och sin vardagskompetens
 • unga som behöver gemenskap, individuell handledning och handlett boende
 • unga som har avbrutit en yrkesutbildning eller gymnasieutbildning

Syftet med utbildningen för läropliktiga är att förstärka den ungas studiefärdigheter och beredskap att fortsätta studier på det andra stadiet samt att stödja den unga som planerar för sin framtid. Folkhögskoleutbildningen ger den unga möjligheten att växa och uppnå sin fulla potential och skapar en grund för lärande som en livslång process. Inom utbildningen som riktar sig till läropliktiga gör man tillsammans med studeranden upp en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK).

Vad erbjuder folkhögskolornas utbildning för läropliktiga?

Utbildningen består av gemensamt innehåll (Grunderna för läroplanen för folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga 2021) och valfria studier enligt eget intresse.

Utbildningens kompetenshelheter och minimiantal studiepoäng:

 • Vardagsfärdigheter och livskompetens (minst 4 sp)
 • Studie- och arbetslivsfärdigheter och självkännedom (minst 4 sp)  
 • Interaktions- och kommunikationsfärdigheter (minst 4 sp)
 • Grundläggande matematiska färdigheter och problemlösningsförmåga (minst 4 sp)
 • Aktivt medborgarskap (minst 4 sp)
 • Studie- och karriärplaneringsfärdigheter (minst 4 sp)  
 • Valbara inriktade studier (max 29 sp)

Innehållet i folkhögskolornas utbildning för läropliktiga består till stor del av valbara inriktade studier som den unga kan välja i enlighet med eget intresse. Valbara inriktade studier kan t. ex vara språk, konst och teater, musik, dans, motion och hälsa, friluftsliv och djurvård.

Folkhögskolorna erbjuder en helhetsbetonad och gemenskapsinriktad lärmiljö och man kan också bo vid folkhögskolan under studietiden. Studier, måltider och boende är gratis för studerande inom utbildning riktad till läropliktiga.

Till utbildningen Folkhögskoleåret för läropliktiga söker du i den gemensamma ansökan på våren 2023 på adressen Studieinfo.fi. Du kan också kontakta folkhögskolan under läsåret och förhöra dig om lediga platser. 

Bekanta dig med folkhögskolornas utbildningar för läropliktiga via folkhögskoleutbildningens sökmotor.