Till läropliktiga riktad utbildning vid folkhögskolor

I samband med reformen gällande utvidgande av läroplikten förbereder man en till läropliktiga riktad allmänbildande utbildning vid folkhögskolorna. Utbildningen är ämnad för unga som går ut grundläggande utbildningen. Utbildningen kommer att inledas i augusti 2021.

Den till läropliktiga riktade utbildningen vid folkhögskolor kommer att vara ett läsår lång. Utbildningen har sin grund i grunderna för läroplanen, vars beredning Utbildningsstyrelsen snart har klar. Vid folkhögskolorna bereder man som bäst de folkhögskolvisa läroplanerna och dem kan man läsa under våren 2021 i tjänsten eGrunder.

Målsättningen för den till läropliktiga riktade utbildningen är att förstärka den ungas studiefärdigheter och beredskap för att fortsätta till studier på andra stadiet samt att stödja den unga i livsplanering. Folkhögskolestudierna erbjuder den unga en möjlighet att växa och uppnå sin fulla potential och skapar en grund för lärande som en livslång process. I den till läropliktiga riktade utbildningen gör man tillsammans med studeranden upp en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK).

I utbildningen ingår bland annat stoff såsom studiefärdigheter, arbetslivsfärdigheter och färdigheter i självkännedom, interaktions- och kommunikationsfärdigheter, matematiska grundfärdigheter, studie- och karriärplanering samt färdigheter i anknytning till livshantering och aktivt medborgarskap. Dessutom erbjuds sådana inriktade studier ur folkhögskolans utbildningsutbud som kan intressera, såsom studier i konst, media, idrott eller språk. Vid vissa folkhögskolor kan man höja vitsord i grundskolans avgångsbetyg, erlägga gymnasiestudier eller yrkesutbildningsstudier och ta en titt också på högskolestudier.

Folkhögskolan är en studiemiljö som präglas av gemenskapskänsla och samhörighet. Man kan också bo vid folkhögskolan under studietiden. Studier, måltider och boende är gratis för studerande inom utbildning riktad till läropliktiga.

Ansök till folkhögskolutbildning riktad till läropliktiga under våren 2021 genom att ta direkt kontakt med den folkhögskola som erbjuder utbildningen.

Reformen gällande utvidgande av läroplikten är som bäst under behandling i riksdagen. Ifall reformen framskrider enligt planerna finner du utbildningarna riktade till läropliktiga via folkhögskolornas sökmotor under våren 2021. Utbildningarna inleds i augusti 2021. I sökmotorn finner du också folkhögskolornas tionde klass, gymnasieutbildning och yrkesutbildning.