Utbildning riktad till invandrare

Folkhögskolorna erbjuder mångsidig utbildning för invandrare. Dessutom kan du, när din språkkunskap ökar, som invandrare söka till alla utbildningar som allmänt erbjuds vid folkhögskolorna. Speciellt för invandrare erbjuds följande utbildningar:

Det till invandrare riktade utbildningsutbudet är mångsidigt och brett. Det finns alternativ för alla att komplettera sitt eget kunnande. Folkhögskolorna erbjuder också utbildningar riktade speciellt till specifika invandrargrupper, såsom unga invandrare eller invandrare som förbereder sig för allmän språkexamen och vill bekanta sig speciellt med kristendomen eller studera på sommarkurser. Folkhögskolorna erbjuder också utbildningar med betoning på arbetslivskunnande och företagarutbildning för invandrare.

Under studietiden är det möjligt att bo på folkhögskolans internat. Studier, boende och kost är avgiftsfria om du studerar på linjen för grundläggande utbildning för vuxna. Studier, boende och kost är avgiftsfria också om du deltar i folkhögskollinjer som frivillig integrationsträning och ifrågavarande utbildning är godkänd av TE-byrån eller kommunen som en del av din integrationsplan. Utbildningen bör också förverkligas i enlighet med integrationsplanens varaktighet.

Om integrationsplanens varaktighet överskridits kan invandrare få studiesedelunderstöd som sänker studieavgiften eller gör studierna avgiftsfria. Dessutom kan man beviljas arbetslöshetsförmån för studietiden. Arbetslöshetsförmån beviljas enligt prövning. Man bör ta kontakt med TE-byrån i god tid före utbildningens början för att klarlägga möjligheten att beviljas förmån.

Till invandrare riktad utbildning vid folkhögskolor