Heders- och förtjänsttecken

Finlands Folkhögskolförening beviljar förtjänsttecken till personer för förtjänstfullt folkhögskolarbete, och hederstecken till medlemmar i folkhögskolors ledning. Med tecknen kan folkhögskolorna ihågkomma och avtacka både sina egna anställda och förtroendevalda.

Kunniamerkki ja pinssi.
Hederstecken kan beviljas en medlem i folkhögskolans ledning för 25 år men enligt föreningens styrelsens prövan för även kortare, dock minst 20 år långt framgångsrikt främjande av folkhögskolarbete.
Pronssinen ansiomerkki ja pinssi.
Förtjänsttecken i brons beviljas en person som i minst 10 år har framgångsrikt arbetat på en folkhögskola.
Hopeinen ansiomerkki ja pinssi.
Förtjänsttecken i silver beviljas en person som i minst 20 år har framgångsrikt arbetat på en folkhögskola.
Kultainen ansiomerkki ja pinssi.
Förtjänsttecken i guld beviljas en person som i minst 30 år har framgångsrikt arbetat på en folkhögskola. Förtjänsttecken i guld med blått band kommer att ges till en hedersmedlem i föreningen. Beslutet om hedersmedlem fattas vid föreningens årsmöte.

Hur ansöker man?  

Man ansöker om heders- och förtjänsttecken med en fritt formulerad ansökan ur vilken bör framgå: personens namn, titel och arbetsförhållandets begynnelsedatum. Om möjligt bör till ansökan bifogas ett utdrag ur mötesprotokollet där beslut om ansökan av förtjänsttecken framgår.

Styrelsen för Finlands Folkhögskolförening beslutar om beviljande i enlighet med begäran av folkhögskolans direktion. Ansökan bör komma in i god tid före det styrelsemötet under vilket man har för avsikt att överräcka förtjänsttecknet.  

Ansökan om förtjänsttecken skickas per e-post: toimisto(at)kansanopistot.fi

Pris på förtjänsttecken

* hederstecken 95 €
* förtjänsttecken i brons 65 €
* förtjänsttecken i silver 75 €
* förtjänsttecken i guld 85 €

Postavgift tillkommer.

Förutom heders- och förtjänsttecknet levereras ett tecken i miniatyr som kan användas i vardagligare sammanhang. Heders- och förtjänsttecken används vid festliga tillfällen och fästs till vänster på festklädseln.

Skisserna till Folkhögskolföreningens heders- och förtjänsttecken är designade av konstnär Pia Katerma år 1950.

Tilläggsinformation om heders- och förtjänsttecken och leverans av tecken fås på Folkhögskolföreningens kansli, toimisto(at)kansanopistot.fi