Heders- och förtjänsttecken

Finlands Folkhögskolförening beviljar förtjänsttecken till personer för förtjänstfullt folkhögskolarbete, och hederstecken till medlemmar i folkhögskolors ledning. Med tecknen kan folkhögskolorna ihågkomma och avtacka både sina egna anställda och förtroendevalda.

Kunniamerkki ja pinssi.
Hederstecken kan beviljas för 25 år men enligt föreningens styrelsens prövan för även kortare, dock minst 20 år långt framgångsrikt främjande av folkhögskolarbete.
Pronssinen ansiomerkki ja pinssi.
Förtjänsttecken i brons beviljas en person som i minst 10 år har framgångsrikt arbetat på en folkhögskola.
Hopeinen ansiomerkki ja pinssi.
Förtjänsttecken i silver beviljas en person som i minst 20 år har framgångsrikt arbetat på en folkhögskola.
Kultainen ansiomerkki ja pinssi.
Förtjänsttecken i guld beviljas en person som i minst 30 år framgångsrikt har arbetat på folkhögskola eller vid övergång till pension har tjänat fulla pensionsår. Förtjänsttecken i guld med blått band kommer att ges till en hedersmedlem i föreningen. Beslutet om hedersmedlem fattas vid föreningens årsmöte.

Hur ansöker man?  

Man ansöker om heders- och förtjänsttecken med en fritt formulerad ansökan ur vilken bör framgå: personens namn, titel och arbetsförhållandets begynnelsedatum. Om möjligt bör till ansökan bifogas ett utdrag ur mötesprotokollet där beslut om ansökan av förtjänsttecken framgår.

Styrelsen för Finlands Folkhögskolförening beslutar om beviljande i enlighet med begäran av folkhögskolans direktion. Ansökan bör komma in i god tid före det styrelsemötet under vilket man har för avsikt att överräcka förtjänsttecknet.  

Ansökan om förtjänsttecken skickas per e-post: toimisto(at)kansanopistot.fi

Pris på förtjänsttecken

* hederstecken 95 €
* förtjänsttecken i brons 65 €
* förtjänsttecken i silver 75 €
* förtjänsttecken i guld 85 €

Postavgift tillkommer.

Förutom heders- och förtjänsttecknet levereras ett tecken i miniatyr som kan användas i vardagligare sammanhang. Heders- och förtjänsttecken används vid festliga tillfällen och fästs till vänster på festklädseln.

Skisserna till Folkhögskolföreningens heders- och förtjänsttecken är designade av konstnär Pia Katerma år 1950.

Tilläggsinformation om heders- och förtjänsttecken och leverans av tecken fås på Folkhögskolföreningens kansli, toimisto(at)kansanopistot.fi