Kansli

Postadress:

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry
Annegatan 12 A 18
00120 Helsingfors
tel. 040 8096 111
kansli(at)folkhogskolor.fi

Faktureringsadress:

Nätfakturaadress: FI0980001700251037
Operatör: Danske Bank (DABAFIHH)
www.kansanopistot.fi

Personalens e-postadresser har formen
förnamn.efternamn(at)folkhogskolor.fi

Verksamhetsledare
Tytti Pantsar

Management, påverkansarbete, samarbete, utbildningspolitik
tel.  044 531 8000
Koordinator
Anni Henricson
Utvecklingstjänster, projekt,
utbildningar, medlemsavgifter
tel. 040 136 7323

Planerare
Erja Veivo

Kommunikation och information,
datainsamling, mässa, webbsidor
tel. 040 145 8464
Organisationssekreterare
Piia Haukilampi
Kundservice, fakturering, förtjänsttecken,
databas ID:n och uppdateringar
tel. 040 809 6111