Kansli

Postadress:

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry
Annegatan 12 A 18
00120 Helsingfors

tel. 040 8096 111

kansli(at)folkhogskolor.fi

Faktureringsadress:

Nätfakturaadress: FI0980001700251037
Operatör: Danske Bank (DABAFIHH)

Personalens e-postadresser finns i formuläret förnamn.efternamn(at)folkhogskolor.fi

Toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.
Verksamhetsledare
Tytti Pantsar
tel. 044 531 8000
Management, påverkans, nätverkssamarbete, pedagogisk rådgivning
Koordinaattori Mirka Råback.
Koordinator
Mirka Råback
tel. 040 145 8464
Utvecklingstjänster, projekt, utbildningar, medlemsavgifter, förtjänsttäcken
Suunnittelija Anni Henricson.
Planerare
Anni Henricson
tel. 040 136 7323
Kommunikation och information, datainsamling, mässa, webbsidor