Kansli

Postadress:

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry
Annegatan 12 A 18
00120 Helsingfors
tel. 040 8096 111
kansli(at)folkhogskolor.fi

Faktureringsadress:

Nätfakturaadress: FI0980001700251037
Operatör: Danske Bank (DABAFIHH)
www.kansanopistot.fi

Personalens e-postadresser har formen
förnamn.efternamn(at)folkhogskolor.fi

Verksamhetsledare
Tytti Pantsar

tel.  044 531 8000
ledning av arbete och personal
Koordinator
Anni Henricson
tel. 040 136 7323
Utvecklingstjänster, projekt,
utbildningar, medlemsavgifter

Planerare
Erja Veivo

tel. 040 145 8464
Kommunikation och information,
datainsamling, mässa, webbsidor

Organisationssekreterare
Piia Haukilampi
tel. 040 809 6111
Kundservice, fakturering, förtjänsttecken,
databas ID:n och uppdateringar