Styrelsen

Mandatperioden för Folkhögskolföreningens styrelseordförande och styrelsemedlemmarna är tre på valet följande kalenderår. Ordförandeval förrättas vart tredje år. Fyra av styrelsens medlemmar står årligen i tur att avgå. Styrelsen väljer ur sin sammansättning första och andra viceordföranden.  

Föreningens styrelse fr.o.m. 1.1.2023

Ordförande:

Helena Ahonen, rektor, STEP-koulutus

Viceordförande:

Henrik Grönroos, rektor, Västra Nylands folkhögskola
Jaana Laitila, rektor, Alkio-opisto

Övriga medlemmar:
Ulla Huhtilainen, rektor, Joutsenon Opisto
Juha Kaivola, pedagogisk rektor, Turun kristillinen opisto
Tatja Karvonen, rektor, Peräpohjolan Opisto
Ari-Pekka Lundén, rektor, Kiljavan opisto
Kyösti Nyyssölä, rektor, Etelä-Pohjanmaan Opisto
Jukka Palola, rektor, Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Jukka Tammisuo, rektor, Suomen Nuoriso-opisto
Sirkka Hokkanen, vicerektor, Karstulan Evankelinen Opisto
Sara Riska, biträdande rektor, Norrvalla folkhögskola
Teijo Mathlin, rektor, Helsingin Evankelinen Opisto (HEO)

Föredragare:
Tytti Pantsar, verksamhetsledare, FFF, tytti.pantsar(at)kansanopistot.fi

Sekreterare:
Anni Henricson, koordinator, FFF, anni.henricson(at)kansanopistot.fi

Styrelsens arbetsutskott fr.o.m. 1.1.2022

Helena Ahonen, rektor, STEP-koulutus
Henrik Grönroos, rektor, Västra Nylands folkhögskola
Jaana Laitila, rektor, Alkio-opisto
Juha Kaivola, pedagogisk rektor, Turun kristillinen opisto
Ari-Pekka Lundén, rektor, Kiljavan opisto