Styrelsen

Mandatperioden för Folkhögskolföreningens styrelseordförande och styrelsemedlemmarna är tre på valet följande kalenderår. Ordförandeval förrättas vart tredje år. Fyra av styrelsens medlemmar står årligen i tur att avgå. Styrelsen väljer ur sin sammansättning första och andra viceordföranden.  

Föreningens styrelse fr.o.m 1.1.2021

Ordförande:
Helena Ahonen, rektor, Seurakuntaopisto

Viceordförande:
Juha Matti Holopainen, rektor, Laajasalon opisto
Henrik Grönroos, rektor, Västra Nylands folkhögskola

Övriga medlemmar:
Susann Friman, rektor Kristiliga Folkhögskolan i Nykarleby
Ulla Huhtilainen, rektor, Joutsenon Opisto
Juha Kaivola, pedagogisk rektor, Turun kristillinen opisto
Sirkka Hokkanen, vicerektor, Karstulan Evankelinen Opisto
Tatja Karvonen, rektor, Peräpohjolan Opisto
Jaana Laitila, rektor, Alkio-opisto
Ari-Pekka Lundén, rektor, Kiljavan opisto
Kyösti Nyyssölä, rektor, Etelä-Pohjanmaan Opisto
Jukka Palola, rektor, Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Jukka Tammisuo, rektor, Suomen Nuoriso-opisto

Föredragare:
Tytti Pantsar, verksamhetsledare, FFF, tytti.pantsar(at)kansanopistot.fi

Sekretäre:
Mirka Råback, koordinator, FFF, mirka.raback(at)kansanopistot.fi

Styrelsens arbetsutskott fr.o.m 1.1.2021

Helena Ahonen, rektor, Seurakuntaopisto
Jaana Laitila, rektor, Alkio-opisto
Juha Matti Holopainen, rektor, Laajasalon opisto
Henrik Grönroos, rektor, Västra Nylands folkhögskola
Ari-Pekka Lundén, rektor, Kiljavan opisto