Styrelsen

Mandatperioden för Folkhögskolföreningens styrelseordförande och styrelsemedlemmarna är tre på valet följande kalenderår. Ordförandeval förrättas vart tredje år. Fyra av styrelsens medlemmar står årligen i tur att avgå. Styrelsen väljer ur sin sammansättning första och andra viceordföranden.  

Föreningens styrelse fr.o.m. 1.1.2024

Ordförande:

Helena Ahonen, rektor, STEP-koulutus

Viceordförande:

Henrik Grönroos, rektor, Västra Nylands folkhögskola
Jaana Laitila, rektor, Alkio-opisto

Övriga medlemmar:

Sirkka Hokkanen, vicerektor, Karstulan Evankelinen Opisto
Ulla Huhtilainen, rektor, Joutsenon Opisto
Harri Jokinen, rektor, Otavan Opisto
Juha Kaivola, pedagogisk rektor, Linnasmäen opisto
Tatja Karvonen, rektor, Peräpohjolan Opisto
Valtteri Laitila, rektor, Reisjärven kristillinen opisto
Teijo Mathlin, rektor, Helsingin Evankelinen Opisto (HEO)
Kyösti Nyyssölä, rektor, Etelä-Pohjanmaan Opisto
Sara Riska, biträdande rektor, Norrvalla folkhögskola
Jukka Tammisuo, rektor, Suomen Nuoriso-opisto

Föredragare:
Tytti Pantsar, verksamhetsledare, FFF, tytti.pantsar(at)kansanopistot.fi

Sekreterare:
Anni Henricson, koordinator, FFF, anni.henricson(at)kansanopistot.fi

Styrelsens arbetsutskott fr.o.m. 1.1.2023

Helena Ahonen, rektor, STEP-koulutus
Henrik Grönroos, rektor, Västra Nylands folkhögskola
Juha Kaivola, pedagogisk rektor, Linnasmäen opisto
Jaana Laitila, rektor, Alkio-opisto
Ari-Pekka Lundén, rektor, JHL-opisto