Att identifiera och erkänna kunnande

Livslångt och kontinuerligt lärande är centrala teman i Folkhögskolföreningens och folkhögskolornas verksamhet. Att identifiera och erkänna uppnått kunnande är en del av kontinuerligt lärande. Målsättningen med att idntifiera och erkänna kunnande är att tidigare uppnådda färdigheter kan utnyttjas i kommande utbildningar och i arbetslivet så att man inte på nytt behöver studera saker man redan kan.

I folkhögskolorna anordnas många olika utbildningar, av varierande längd och med varierande innehåll, som inte följer några lagstadgade examensgrunder. Det är viktigt att erkänna och de studier som genomförts på folkhögskolor och de färdigheter som förvärvats där. Den kompetens som förvärvas i folkhögskolor kan vara till betydande nytta i vidareutbildning, arbetsliv eller exempelvis i organisationsverksamhet.

Den kompetens som förvärvats i högskolestudier kan verifieras med kursrapporter som exporteras till Koski informationsresursen, som finns i studentens Oma Opintopolku-tjänst. Dessutom kan förvärvade färdigheter verifieras med till exempel digitala kompetensbrickor.

Digitala Open Badge märken

Användning av digitala Open Badge märken är ett bra sätt att identifiera och erkänna eget kunnande såväl inom studier som på arbetsplatser och i fritidshobbyer. Digitala Open Badges är ett bevis på att man äger en viss färdighet och de synliggör också ens kunnande för andra.  

Finlands Folkhögskolförening har utvecklat många egna Open Badge märken och tilldelat sådana i samband med olika projekt.

Open Badges som Folkhögskolföreningen har skapat:

  • Aikuisten perusopetus kansanopistoissa
Aikuisten perusopetus kansanopistossa -osaamismerkki.
  • Kansanopiston digiosaaja -osallistumismerkki
Kansanopiston digiosaaja -osaamismerkki.
  • Kansanopistojohtamisen koulutusohjelma, johon kuuluu: Kansanopistojohtamisen perusteet, Kansanopiston talous- ja henkilöstöjohtaminen, Kansanopistojohtamisen säädösperusta ja Strategisen johtamisen, laadunhallinnan ja muutoksen työkalut kansanopistoissa. Lue lisää kansanopistojohtamisen koulutusohjelmasta.
Kansanopistojohtamisen koulutusohjelman osaamismerkki.

Folkhögskoleföreningen har varit med och utvecklat följande märken:

  • Transformer2030 – Opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina
Transformer 2030 muutosagenttikoulutus - osaamismerkki
  • Vardagens medborgarfärdigheter – Open Badge märkesfamilj
Maahanmuuttajien lukutaitokoulutuksen osaamismerkki.

Läs mer om märkesfamiljen Vardagens medborgarfärdigheter på Folkhögskolföreningens Peda.net sidor. På sidorna finns info också på svenska.

Föreningen har främst använt Open Badges som ett verktyg för att identifiera och erkänna kunnande inom utbildningsprojekt. Open Badges har delats ut efter utbildningstillfällen och de har fungerat som betyg över kunnande. Man kan dela kunskapen om Open Badges i de sociala mediernas kanaler såsom Linkedln och Facebook.

ELLER

Tilläggsinformation om Folkhögskolföreningens digitala Open Badges ger koordinator Anni Henricson anni.henricson(at)kansanopistot.fi.

Informationsresursen KOSKI

Informationsresursen och överlämningstjänsten Koski innehåller riksomfattande studieprestations- och examensuppgifter. I informationsresursen finns studieprestations- och examensuppgifter från alla utbildningsstadier. Överlämningstjänsten för utbildningsuppgifter är tillförlitlig. Resursen främjar livslångt lärande och effektiviserar användning av uppgifterna.

Man har under år 2019 utrett möjligheter att förflytta utbildningar inom fritt bildningsarbete till KOSKI-informationsresursen. Detta har gjorts i den av Undervisnings- och kulturministeriet tillsatta arbetsgruppen Identifiering och erkännande av kunnande inhämtat via fritt bildningsarbete. Folkhögskolföreningens styrelsemedlem Juha Kaivola representerade folkhögskolorna i arbetsgruppen. Arbetsgruppen har publicerat en promemoria som inkluderar en sammanfattning på svenska.

I Folkhögskolföreningens egen bakgrundsgrupp för identifiering och erkännande av kunnande, har man utvecklat förflyttningen av folkhögskolutbildning till informationsresursen KOSKI, och främjat erkännande av folkhögskolutbildning som en del av det finska utbildningssystemet.