Folkhögskolornas framtidsbilder – folkhögskolor år 2035

Folkhögskoleföreningen och folkhögskolorna har genomfört gemensamt framtidsarbete under åren 2022 och 2023. Målet med framtidsarbetet var att skapa en delad framtidsvision, stärka förmågan att hantera förändringar och strukturera alternativa framtidsposter för instituten att agera i olika verksamhetsmiljöer.

Framtidsbilderna presenterades vid Kansanopistokokous i Jyväskylä den 11-12 oktober 2023. I framtidsbilderna är en lärande gemenskap kärnan i folkhögskolornas verksamhet och utgör grunden för förverkligandet av framtidsscenariona. Varje gång vi främjar något, samlar vi olika människor kring uppgiften.

I framtidsscenarierna är folkhögskolornas centrala gemensamma mål främjandet av ekosocial bildning, en djärvt digital folkhögskola, uppgifter vid kärnan av bildningsarbete samt ett samarbetsorgan som möjliggör ny och skalbar samverkan mellan folkhögskolor och samarbetspartners.