Medlemskap

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry är medlem i följande organisationer:

  • Pohjola-Norden

Pohjola-Nordens viktigaste uppgift är att främja det nordiska samarbetet och göra de nordiska länderna kända i Finland.

  • Pohjoismainen Kansanopistoneuvosto – Nordiska folkhögskolerådet (NFR)

Nordiska folkhögskolerådet är en ideell organisation vars syfte är att vara ett organ för kontakt och idéutbyte mellan de olika folkhögskoleorganisationerna i Norden, och att vara en policyorganisation som på nordiskt, europeiskt och globalt plan arbetar för folkhögskoletanken.

  • Rauhankasvatusinstituutti

Globaali- ja rauhankasvatusta tekevä sitoutumaton kansalaisjärjestö.

  • Sivistystyönantajat ry

Sivistystyönantajat edustaa sivistys-, koulutus- ja tutkimusalan työnantajia. 

  • Suomen Pakolaisapu

Suomen Pakolaisapu on pakolais- ja siirtolaiskysymyksiin erikoistunut asiantuntijajärjestö.

  • Vapaa Sivistystyö ry – Fritt Bildningsarbete rf

Vapaa Sivistystyö ry – Fritt Bildningsarbete rf FBA är takorganisationen för folkbildningen i Finland. Den jobbar huvudsakligen med intressebevakning, lobbyarbete, kunskaps- och kompetensutveckling samt internationellt arbete.

  • Suomen YK-liitto

Suomen YK-liitto on YK-teemoihin keskittyvä kansalaisjärjestö.