Arbetsgrupper

Folkhögskolföreningens styrelse kan grunda arbetsgrupper vars målsättning är att vidsträckt utnyttja folkhögskolornas kunnande i aktuella ärenden gällande påverkan och utveckling, samt i ärenden gällande utveckling av föreningens verksamhet.

Under året 2022 har följande arbetsgrupper verkat, arbetsgruppens uppgift och kontaktperson på Folkhögskolföreningens kontor:

  • Basgruppen – Utvecklingsgruppen för den svenskspråkiga verksamheten.

  • Toisen asteen rakenteellisen uudistuksen taustaryhmä, seuraa ja kokoaa näkemyksiä kansanopistojen ammatillista koulutusta koskevista koulutuspoliittisista linjauksista sekä säädösuudistuksista ja tukee OKM:n Toisen asteen rakenteellisen uudistuksen seurantaryhmässä olevan Kansanopistoyhdistyksen edustajan työtä, koordinaattori Anni Henricson.

  • Taloustyöryhmä, säädösmuutosten vaikutusten arviointi, kansanopistojen rahoituksen ja kokonaistalouden tarkastelu sekä yhteisten raportointityökalujen sekä mm. uuden tilikarttamallin laatiminen, koordinaattori Anni Henricson.

  • Oppivelvollisuuden laajentaminen kehittämistyön taustaryhmä, seuraa oppivelvollisuusuudistuksen etenemistä sekä edistää kansanopistojen mallia oppivelvollisuuden pidentämiselle ja yhteistyön kehittämistä, suunnittelija Erja Veivo.

  • Maahanmuuttajakoulutuksen kehittämistoimien taustaryhmä, maahanmuuttajakoulutuksen ajankohtaisasiat, järjestösihteeri Piia Haukilampi.

  • Jatkuvan oppimisen uudistuksen taustaryhmä, jatkuvan oppimisen uudistuksen ja kansanopiston roolin määrittäminen, suunnittelija Anni Henricson.