Arbetsgrupper

Folkhögskolföreningens styrelse kan grunda arbetsgrupper vars målsättning är att vidsträckt utnyttja folkhögskolornas kunnande i aktuella ärenden gällande påverkan och utveckling, samt i ärenden gällande utveckling av föreningens verksamhet.

Under året 2021 har följande arbetsgrupper verkat, arbetsgruppens uppgift och kontaktperson på Folkhögskolföreningens kontor:

  • Basgruppen – Utvecklingsgruppen för den svenskspråkiga verksamheten.

  • Ammatillisen koulutuksen taustaryhmä, ammatillisen koulutuksen uudistusten seuraaminen, koordinaattori Anni Henricson.

  • Taloustyöryhmä, säädösmuutosten vaikutusten arviointi, kansanopistojen rahoituksen ja kokonaistalouden tarkastelu sekä yhteisten raportointityökalujen sekä mm. uuden tilikarttamallin laatiminen.

  • Oppivelvollisuuden laajentaminen kehittämistyön taustaryhmä, kansanopistojen malli oppivelvollisuuden pidentämiselle ja yhteistyön kehittäminen.

  • Maahanmuuttajakoulutuksen kehittämistoimien taustaryhmä, maahanmuuttajakoulutuksen ajankohtaisasiat.

  • Jatkuvan oppimisen uudistuksen taustaryhmä, jatkuvan oppimisen uudistuksen ja kansanopiston roolin määrittäminen, suunnittelija Anni Henricson.

  • Viestintäuudistuksen taustaryhmä, tukee yhdistyksen toimistoa kansanopistoja koskevan viestintämateriaalin laatimisessa sekä kansanopistojen tunnettuuden edistämisessä.