Arbetsgrupper

Folkhögskolföreningens styrelse kan grunda arbetsgrupper vars målsättning är att vidsträckt utnyttja folkhögskolornas kunnande i aktuella ärenden gällande påverkan och utveckling, samt i ärenden gällande utveckling av föreningens verksamhet.

Under året 2020 har följande arbetsgrupper verkat, arbetsgruppens uppgift och kontaktperson på Folkhögskolföreningens kontor:

  • Basgruppen – Utvecklingsgruppen för den svenskspråkiga verksamheten, planerare Anni Henricson.

  • Ammatillisen koulutuksen taustaryhmä, ammatillisen koulutuksen uudistusten seuraaminen, suunnittelija Anni Henricson.

  • Talouspäällikkötyöryhmä, säädösmuutosten vaikutusten arviointi, kansanopistojen rahoituksen ja kokonaistalouden tarkastelu sekä yhteisten raportointityökalujen sekä mm. uuden tilikarttamallin laatiminen, toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.

  • Oppivelvollisuuden laajentaminen kehittämistyön taustaryhmä, kansanopistojen malli oppivelvollisuuden pidentämiselle ja yhteistyön kehittäminen, toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.

  • Maahanmuuttajakoulutuksen kehittämistoimien taustaryhmä, maahanmuuttajakoulutuksen ajankohtaisasiat, toiminnanjohtaja Mirka Råback.

  • Jatkuvan oppimisen uudistuksen taustaryhmä, jatkuvan oppimisen uudistuksen ja koulutuspoliittisen selonteon seuraaminen sekä kansanopiston roolin määrittäminen, suunnittelija Anni Henricson.