Hållbar utveckling

Finlands Folkhögskolförening stöder skolornas arbete för hållbar utveckling. Främjande av hållbar utveckling är också ett mål och en mening som skrivits in i lagen om fritt bildningsarbete (1998/632 1§). Livslångt och transformativt lärande har en viktig roll för hållbar utveckling. Folkhögskolförening är också representerat i Kestävän kehityksen toimikunta.

Folkhögskolföreningen deltar tillsammans med folkhögskolorna i olika projekt inom vilka man stöder skolornas arbete för hållbar utveckling. Aktuella projekt finns beskrivna nedan. Bekanta dig med material som hör till projekten.

Globisto – globaalitulevaisuuden polkuja kansanopistoista

Suomen Kansanopistoyhdistys, Joutsenon Opisto ja Otavan Opisto toteuttavat yhteistyössä Globisto- globaalitulevaisuuden polkuja kansanopistoista -hankkeen, joka herättää kansanopistoja toimimaan kestävän tulevaisuuden puolesta. Hankkeessa kehitetään modulaarinen koulutuskokonaisuus, jossa siirretään Agenda 2030:n tavoitteita käytäntöön yhdessä globaalikasvatusta toteuttavien järjestöjen kanssa. Hanke on käynnissä 13.3.2023-31.12.2024 ja sitä rahoittaa ulkoministeriö.

Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistoissa

Suomen Kansanopistoyhdistys on yhteystyökumppanina yhdessä Sataedun koordinoiman VASKI-hankkeen ja Gradian kanssa Suomen ympäristöopisto Syklin koordinoimassa Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistossa -hankkeessa.

Kaksivuotisella hankkeella viitoitetaan kansanopistojen tietä kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä edistäen vahvasti kokonaisvaltaisen toimintakulttuurin muutosta Agenda2030-tavoitteiden toteutumiseksi ammatillisessa koulutuksessa.  Hankkeessa on mukana viisi kansanopistoa, jotka ovat Turun kristillinen opisto, Kanneljärven opisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto ja Kalajoen kristillinen opisto.

Tidigare genomförda utvecklingsprojekt och material

Fri bildning som förändringsagent

Folkhögskolförening deltar i Fri bildning som förändringsagent -projekt 2019-2020 som koordineras av Fritt Bildningsarbete fr. Syftet med projektet är att föra innovativt lärande och ekosocial utbildning till aktiviteterna för utbildningsinstitutioner inom fritt bildningsarbete och att skapa en ny typ av pedagogik där utbildningsarbetet stöder transformativt lärande.

Läs mer om Fri Bildning som förändringsagent -projekt här

Hyödynnä ekososiaalisen sivistyksen työkaluja

Suomen Kansanopistoyhdistyksen Erilaisten oppimispolkujen tukeminen kansanopistoissa
-hankkeessa jäsennettiin ekososiaalista sivistystä, transformatiivista oppimista ja rakennettiin vapaan sivistystyön oppilaitosten työn tueksi ekososiaalisen sivistyksen oppimista tukevia pedagogisia työkaluja.

Pedagogiset työkalut tukevat esimerkiksi vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kuvittelua ja arvojen ja eettisten periaatteiden tarkastelua yhteisöllisesti. Tulevaisuuskuvittelun ja arvojen tarkastelu pyritään viemään työkalujen avulla myös yksilö, ryhmän tai organisaation toiminnaksi. Näiden lisäksi on laadittu uudistavan yhteisön työkaluja, joita voidaan hyödyntää organisaation toimintakulttuurin arvioinnissa ja kehittämisessä.

Työkalut on koottu kaikkien saataville Ekososiaalisen sivistyksen oppimisalustalle, joka löytyy Kansanopistoyhdistyksen Peda.net-sivustolta.

Ekososiaalisen sivistyksen oppimisalusta Peda.net-sivustolla

Transformer 2030 -hanke

Kansanopistoyhdistys on ollut mukana Fingo ry:n koordinoimassa Transformer2030 – Opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina -hankkeessa 2018-2019. Hanke edistää eri koulumuotojen opettajien sisällöllistä ja pedagogista osaamista Agenda 2030:n tavoitteista ja globaalikasvatuksesta.

Lisätietoa Transformer 2030 -hankkeesta

Kriterier för hållbar utveckling

Folkhögskolföreningen har medverkat i utvecklande av de kriterier för hållbar utveckling för fritt bildningsarbete som OKKA-stiftelsen upprätthåller. Kriterierna för hållbar utveckling har som mål att i folkhögskolorna skapa egna handlingsprogram för hållbar utveckling. Kriterierna erbjuder ett redskap med hjälp av vilket folkhögskolorna kan inkludera aspekter för hållbar utveckling i sin verksamhetskultur, sitt ledarskap och i sitt förverkligande av undervisning. Kriterierna möjliggör för skolan också certifiering av verksamhet för hållbar utveckling. Syftet med kriterierna är att hjälpa läroanstalterna att komma igång i sitt arbete för hållbar utveckling.  

Tilläggsinformation om kriterier för hållbar utveckling