Centrala teman för utvecklingsarbetet

Koristekuva.

Centrala teman för Folkhögskolföreningens utvecklingsarbete:

 • Grundläggande färdigheter och digitalkompetens hos vuxna
 • Yrkeskunnighet
 • Digitalkompetens inom undervisningsarbete
 • Ekosocial bildning och den reformerande läroanstalten
 • Kontinuerligt lärande
 • Flexibla vägar till högskola
 • Ledarskap i folkhögskola
 • Invandrarutbildning
 • Säkerhet i läroanstalter
 • Stöd för lärande och handledningsfärdigheter
 • Utvidgande av läroplikten
 • Att identifiera och erkänna kunnande
 • Socialpedagogisk handledning
 • Ekonomiskt kunnande