Digitalkompetens

Finlands Folkhögskola strävar till att utveckla digitalkompetensen i folkhögskolorna.

Vapaasti verkossa

Vapaasti verkossa  -sivusto tarjoaa ohjeita ja oppaita digitaalisen oppimateriaalin tuottamiseen, erilaisten verkko-ohjelmien käyttöön ja sieltä löytyy monia tapoja käyttää verkkoa opetuksen apuna ja välineenä. Sivuille on koottu koulutus- ja kehittämishankkeissa tuotettua materiaalia. Sivusto syntyi Vapaasti verkossa koulutushankkeen myötä vuonna 2015 ja sitä on täydennetty vuosina 2017-2018 toteutetussa kansanopistojen digi-hankkeessa.

Tutustu Vapaasti Verkossa -sivustoon

Folkhögskolornas digigrupp

Folkhögskolornas digigrupp är en Facebook-grupp som upprätthålls av Finlands Folkhögskolförening. I gruppen kan medlemmarna dela information och evenemang i anslutning till digitalkompetens. Gruppen bildades år 2017 inspirerad av projektet Digitalisering av folkhögskolornas strategi, pedagogik och praxis. Det är fortfarande möjligt att ansluta sig till gruppen. Du behöver endast Facebook – id.

Bekanta dig här med folkhögskolornas digigrupp på Facebook

Vapaa Sivistystyö ry:n hanke: Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä

Vapaan Sivistystyö ry:n hankkeessa on pyritty hyödyntämään digitalisaatiota vapaassa sivistystyössä luomalla digitutor -verkosto ja pyrkimällä vakiinnuttaa sitä. Digitutor -verkostolle ollaan luomassa SCOO -sovellusta, jonka tarkoituksena on toimia tiedon jakamisen ympäristönä. Sovellus on vielä kesken ja sitä kehitetään parhaillaan. Lisäksi hankkeessa on kokeiltu pilotointeja oppilaitosten yhteistyönä, ja pilottien tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja. Hankkeessa pyritään myös uudistamaan opetussisältöjä, jotka vastaavat digitalisoituvan yhteiskunnan tarpeita. Suomen Kansanopistoyhdistys on ollut mukana hankkeen ohjausryhmässä.

Lue lisää Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä -hankkeesta täältä