Representation

Finlands Folkhögskolföreningen är under år 2020 representerad i följande arbetsgrupper/organ.

Arbetsgrupp/organ, representant

  • Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö – Fritt Bildningsarbete rf, styrelse, verksamhetsledare Tytti Pantsar, i reserv ordförande Helena Ahonen.
  • Kesälukioseura, styrelse, koordinaator Mirka Råback, i reserv verksamhetsledare Tytti Pantsar.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Vapaan sivistystyön yhteistyöryhmä, verksamhetsledare Tytti Pantsar, i reserv ordförande Helena Ahonen.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama oppivelvollisuuden laajentamista koskeva seurantaryhmä, ordförande Helena Ahonen.
  • Opetushallituksen asettama Perusopetuksen jälkeisten hakujen toteuttamisen sekä Opintopolku.fi -palvelun kehittämisen ohjausryhmä, verksamhetsledare Tytti Pantsar.
  • Suomen Kestävän kehityksen toimikunta, Fritt Bildningsarbete rfs representant verksamhetsledare Tytti Pantsar.
  • Opetushallitus, Kansainväliset asiat, aikuiskoulutuksen asiantuntijaryhmä, verksamhetsledare Tytti Pantsar.
  • Alfred Kordelinin säätiö, Kansanvalistuksen jaosto, ordförande Helena Ahonen.
  • Pohjoismainen Kansanopisto­neuvosto, Nordiska Folkhögskolrådet, styrelse, styrelsemedlem Jukka Palola, verksamhetsledare Tytti Pantsar, verksamhetsledare Henrika Nordín.
  • Etelä-Pohjanmaan Opiston koordinoiman Työmaa – työelämämahdollisuuksia maahanmuuttajille -hankkeen ohjausryhmä, koordinator Mirka Råback.