Representation

Finlands Folkhögskolföreningen är representerad i följande arbetsgrupper/organ.

Arbetsgrupp/organ, representant

  • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama vapaan sivistystyön yhteistyöryhmä, verksamhetsledare Tytti Pantsar och ordförande Helena Ahonen.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama vapaan sivistystyön digitalisaation tavoitetilan työryhmä, koordinaator Anni Henricson och styrelsens medlem Harri Jokinen.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama oppivelvollisuuden laajentamista koskeva seurantaryhmä, ordförande Helena Ahonen.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama seurantaryhmä ammatillista koulutusta koskevien hallitusohjelmakirjausten valmistelun tueksi, styrelsens medlem Tatja Karvonen.
  • Opetushallituksen asettama perusopetuksen jälkeisten hakujen toteuttamisen sekä Opintopolku.fi-palvelun kehittämisen ohjausryhmä, verksamhetsledare Tytti Pantsar.
  • Suomen kestävän kehityksen toimikunta, verksamhetsledare Tytti Pantsar.
  • Kesälukioseura, Alkio-opisto vicerektor Kirsi Hintsanen, i reserv koordinaator Anni Henricson.
  • Alfred Kordelinin säätiö, Kansanvalistuksen jaosto, ordförande Helena Ahonen.
  • Pohjoismainen Kansanopisto­neuvosto, Nordiska Folkhögskolrådet, hallitus/styrelse, verksamhetsledare Tytti Pantsar, vice ordförande Henrik Grönroos, styrelsens medlem Sirkka Hokkanen och Bildningsalliansens verksamhetsledare Henrika Nordín.