Representation

Finlands Folkhögskolföreningen är representerad i följande arbetsgrupper/organ.

Arbetsgrupp/organ, representant

  • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Vapaan sivistystyön yhteistyöryhmä, styrelse, i reserv ordförande Helena Ahonen.
  • Kesälukioseura, styrelse, koordinaator Anni Henricson, i reserv organisationssekreterare Noora Pesonen.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama oppivelvollisuuden laajentamista koskeva seurantaryhmä, ordförande Helena Ahonen.
  • Opetushallituksen asettama Perusopetuksen jälkeisten hakujen toteuttamisen sekä Opintopolku.fi-palvelun kehittämisen ohjausryhmä, koordinaator Anni Henricson.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelman seurantaryhmä, ordförande Helena Ahonen.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Toisen asteen koulutuksen yhteistyön ja järjestäjärakenteen uudistushankkeen seurantaryhmä, ordförande Helena Ahonen.
  • Suomen Kestävän kehityksen toimikunta, Vapaa Sivistystyö ry – Fritt Bildningsarbete rf’s representant verksamhetsledare Tytti Pantsar.
  • Alfred Kordelinin säätiö, Kansanvalistuksen jaosto, ordförande Helena Ahonen.
  • Pohjoismainen Kansanopisto­neuvosto, Nordiska Folkhögskolrådet, hallitus/styrelse, vice ordförande Henrik Grönroos, styrelsens medlem Jukka Palola, organisationssekreterare Noora Pesonen, verksamhetsledare Henrika Nordín.