Representation

Finlands Folkhögskolföreningen är under år 2020 representerad i följande arbetsgrupper/organ.

Arbetsgrupp/organ, representant

 • Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö – Fritt Bildningsarbete rf, styrelse, vicerektor Tytti Pantsar, i reserv ordförande Helena Ahonen.
 • Kesälukioseura, styrelse, koordinaator Mirka Råback.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Vapaan sivistystyön yhteistyöryhmä, vicerektor Tytti Pantsar, i reserv ordförande Helena Ahonen.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama oppivelvollisuuden laajentamista koskeva seurantaryhmä, ordförande Helena Ahonen.
 • Opetushallituksen asettama Perusopetuksen jälkeisten hakujen toteuttamisen sekä Opintopolku.fi -palvelun kehittämisen ohjausryhmä, planerare Anni Henricson.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelman seurantaryhmä, ordförande Helena Ahonen.
 • Suomen Kestävän kehityksen toimikunta, Fritt Bildningsarbete rfs representant vicerektor Tytti Pantsar.
 • Opetushallitus, Kansainväliset asiat, aikuiskoulutuksen asiantuntijaryhmä, vicerektor Tytti Pantsar.
 • Alfred Kordelinin säätiö, Kansanvalistuksen jaosto, ordförande Helena Ahonen.
 • Pohjoismainen Kansanopisto­neuvosto, Nordiska Folkhögskolrådet, styrelse, viceordförande Henrik Grönroos, styrelsemedlem Jukka Palola, vicerektor Tytti Pantsar, verksamhetsledare Henrika Nordín.
 • Etelä-Pohjanmaan Opiston koordinoiman Työmaa – työelämämahdollisuuksia maahanmuuttajille -hankkeen ohjausryhmä, koordinator Mirka Råback.