Ledarskap vid folkhögskolan

Folkhögskolornas administration och ledarskap utgör viktiga utvecklingsteman för föreningen. Årligen ordnas i november Folkhögskolornas administrations- och ekonomidag och på våren Rektorsdagarna, då man samlas kring sakfrågor gällande folkhögskolornas aktuella teman för verksamhet och ledarskap. Tilläggsinformation om sammankomsterna finns på Evenemang-sidorna. Folkhögskolföreningen ordnar också fortbildning för folkhögskolornas ledare.  

Hösten 2023 kommer vi att inrätta ”Kansanopistojohtajien koulutusohjelma”, där folkhögskolornas ledare kan förbättra sin kompetens och kunskapsbas inom kompetensområdena inom folkhögskolornas ledning. Utbildningsprogrammet riktar sig till nyare och mer erfaren folkhögskolledning (utbildningschefer, rektorer, ekonomiansvariga och andra ledare).