Ledarskap vid folkhögskolan

Folkhögskolornas administration och ledarskap utgör viktiga utvecklingsteman för föreningen. Årligen ordnas i november Folkhögskolornas administrations- och ekonomidag och på våren Rektorsdagarna, då man samlas kring sakfrågor gällande folkhögskolornas aktuella teman för verksamhet och ledarskap. Tilläggsinformation om sammankomsterna finns på Evenemang-sidorna. Folkhögskolföreningen ordnar också fortbildning för folkhögskolornas ledare.  

Kansanopistojohtaminen on erilaista -verkkokoulutus (5 op)

Kansanopistojohtamisen koulutusohjelman osaamismerkki.

Koulutusohjelma mahdollistaa kansanopistojohtamisen eri osa-alueiden joustavan oppimisen niin uudelle opistojohdolle kuin niille, jotka haluavat syventää osaamistaan muuttuvassa toimintaympäristössä.

Koulutuksen sisältöalueina ovat monialaisen kansanopiston johtamisen keskeiset aiheet: toiminnan säädösperusta, talouden johtaminen, henkilöstöjohtaminen sekä laadunhallinta, kehittäminen ja muutos. Kukin osallistuja voi opiskella oman oppimistarpeensa ja aikataulunsa mukaisesti.

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Koulutukseen sisältyy aihetta koskevat verkkoluennot ja oppimisaineistot sekä oppimistehtävät, jotka kytketään osallistujien omaan työhön ja niistä annetaan kirjallinen palaute. Koulutusmateriaalit ovat verkko-oppimisympäristössä siten, että ne ovat käytössä myös koulutuksen suorittamisen jälkeen. Koulutuksen suorittamisesta saa digitaalisen osaamismerkin.

Koulutus muodostuu neljästä moduulista.
1 Kansanopistojohtamisen perusteet (1 op)
2 Kansanopistojohtamisen säädösperusteet (1,5 op)
3 Kansanopiston talous- ja henkilöstöjohtaminen
(1,5 op)
4 Strategisen johtamisen, laadunhallinnan ja muutoksen työkalut kansanopistoissa (1 op)

Kansanopistojohtaminen on erilaista koulutusohjelmaan voi osallistua joko kokonaisuutena tai vaihtoehtoisesti valita oman tarpeen mukaan yksittäisiä osaamiskokonaisuuksia.

Obs! Fortbildningsprogrammets uppgifter kan returneras på svenska.

Koulutukseen on jatkuva ilmoittautuminen.
Hinta: 100 euroa / moduuli tai
350 euroa / koko koulutuskokonaisuus

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
Koordinaattori Anni Henricson
anni.henricson(at)kansanopistot.fi