Invandrarutbildning

Så gott som 50 folkhögskolor i Finland erbjuder utbildning för invandrare som överstiger läropliktsålder. Folkhögskolorna anordnar mångsidig utbildning för invandrare; läskunnighetsundervisning, olika nivåer av integrationsutbildning, grundläggande utbildning för vuxna, handledande utbildning för yrkesutbildning eller utbildning som förbereder för gymnasiestudier samt därtill övriga utbildningar.

Finlands folkhögskolförening utvecklar invandrarutbildning i samarbete med folkhögskolorna och andra aktörer inom fritt bildningsarbete.

Folkhögskolföreningen har på en plattform samlat uppgifter om den utbildning som folkhögskolorna erbjuder invandrare. Man kan bekanta sig med sammanställningen i Peda.net lärmiljön.  På sidorna finns också en bred materialbank som innehåller varierande utbildningsmaterial som stöder planering av invandrarutbildning och undervisningsarbete. Lärarna kan på sidorna också dela med sig av undervisningsmaterial, lärplattformer, sidor, litteratur eller ge andra tips för undervisningsarbetet.

Tilläggsuppgifter om folkhögskolornas invandrarutbildning på Peda.net
(på finska)

Folkhögskolföreningen samarbetar också med andra aktörer inom fritt bildningsarbete samt deltar i gemensamma projekt i anslutning till invandrarutbildning.

Folkhögskolföreningens projekt för utvecklande av invandrarutbildning

Sospeva – Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaassa sivistystyössä 2018-2020

Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat koulutuspolut 2017-2019

Hyvä alku aikuisten perusopetukseen – yhteisöllisyyttä ja kumppanuutta 2017-2018

Nuoret turvapaikanhakijat kansanopistoissa 2015-2016

Kansanopistot maahanmuuttajakoulutuksen osaajina –täydennyskoulutusohjelma 2012-2013

Maahanmuuttajakoulutuksen kehittämishankkeet ja niissä syntyneet aineistot on esitelty Kansanopistoyhdistyksen Peda.net -sivustolla.