Nyheter | 22.02.2021

Sök via vårens 2021 gemensamma ansökan till folkhögskolan

Koristekuva.

Sök till folkhögskolornas yrkes- eller gymnasieutbildning via gemensamma ansökan 23.2.-7.4.2021. Ansökan görs via Studieinfo.fi. Ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan, t.ex. folkhögskolans tionde klass, görs också på Studieinfo 23.2.-7.4.

Till Folkhögskoleåret för läropliktiga -utbildning kan du söka genom att ta kontakt direkt till folkhögskolan som ordnar utbildningen. 

Folkhögskoleutbildningarnas sökmotor