Nyheter | 11.10.2023

Folkhögskolföreningens höstmöte 11.10.2023: Grönroos och Hokkanen fortsätter i Folkhögskolföreningens styrelse och Jokinen och Laitila valdes till nya

SKYn hallitukseen valitut jäsenet.

Vid höstmötet för Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry den 11 oktober 2023 hölls ett val av styrelsemedlemmar för perioden 2024–2026.

Enligt Folkhögskolföreningens regler består styrelsen av en ordförande och tolv medlemmar, varav två måste väljas bland de svenskspråkiga folkhögskolorna. Fyra av styrelselemedlemmar avgår varje år och valet av ordförande hålls vart tredje år.

I år var de avgående medlemmarna Henrik Grönroos (Västra Nylands folkhögskola), Sirkka Hokkanen (Karstulan Evankelinen Opisto), Ari-Pekka Lundén (JHL-opisto) ja Jukka Palola (Jämsän Kristillinen Kansanopisto).

Vid Folkhögskolföreningens höstmöte 11.10. valdes följande personer in i föreningens styrelse för perioden 2024–2026:

  • Henrik Grönroos, Västra Nylands folkhögskola, rektor
  • Sirkka Hokkanen, Karstulan evankelinen opisto, prorektor
  • Harri Jokinen, Otavan Opisto, rektor
  • Valtteri Laitila, Reisjärven kristillinen opisto, rektor

Folkhögskolföreningen gratulerar de nya styrelsemedlemmar!