Meddelande | 15.06.2022

Kontinuerlig ansökan till Folkhögskoleåret-utbildningen en lösning för läropliktiga som behöver få studieplats

Via kontinuerlig ansökan kan man söka sig till Folkhögskoleåret-utbildningen som anordnas av folkhögskolorna. Den ettåriga utbildningen är avsedd för läropliktiga och är ett bra alternativ för unga som går ut grundskolan och som blir utan studieplats i gemensam ansökan till andra stadiet eller som ännu en gång vill överväga sina val.

Läroplikten utvidgades år 2021 vilket höjde läropliktsåldern till 18 år. Alla som går ut grundskolan är skyldiga att söka sig till vidareutbildning. Antagningsresultaten i gemensam ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen publiceras efter mitten av juni. I många familjer lever man just nu i spännande tider.
 

– När antagningsresultaten i gemensam ansökan publiceras börjar en del av sökandena på nytt överväga sina val. Om sökanden inte blir antagen till det ansökningsmål som hen har på första plats i prioritetsordningen eller sökanden inte blir antagen till någon av utbildningarna som hen söker till, är en utmärkt lösning till situationen att söka sig till utbildningar i övergångsskedet via kontinuerlig ansökan, säger Tytti Pantsar, verksamhetsledare för Finlands Folkhögskolförening.

41 folkhögskolor erbjuder Folkhögskoleåret-utbildning och man kan kontakta folkhögskolorna direkt och fråga om lediga platser. Folkhögskolorna bestämmer själv på vilka grunder studerande antas till Folkhögskoleåret-utbildningen. En del folkhögskolor har intervjuer med sökande. Uppgifter om urvalskriterier och eventuell intervju hittar man på folkhögskolornas webbsidor och från folkhögskolornas kontaktpersoner.

Folkhögskolornas svar på läropliktsreformen

Att man via kontinuerlig ansökan kan söka sig till folkhögskolornas Folkhögskoleåret-utbildning underlättar situationen särskilt för grundskolornas studiehandledare, då det är deras ansvar att under sommaren leda läropliktiga som blivit utan studieplats till vidareutbildning. Ifall den unga ännu på hösten är utan studieplats, flyttas ansvaret för hens vidareutbildning till hemkommunen.

– Folkhögskolorna anser att syften med läropliktsreformen är viktiga och de vill vara med om att bära ansvaret för dess förverkligande. Folkhögskoleåret som placerar sig i det kritiska övergångsskedet säkerställer ett lyckat studieval, minskar antalet avbrutna studier i ett senare skede och garanterar flexibel fortsättning av studier i olika situationer, tillägger Pantsar.

Folkhögskoleåret-utbildning

Folkhögskoleåret-utbildningen baserar sig på grunderna för läroplanen som är utarbetade av Utbildningsstyrelsen. Ungefär hälften av utbildningen består av studier som är gemensamma för alla och innebär bland annat vardagsfärdigheter och aktivt medborgarskap. Andra hälften består av valbara inriktade studier som kan bland annat vara konst, naturvetenskap, djurvård, spelindustri eller entreprenörskap. Folkhögskolan är en övergripande och gemenskaplig inlärningsmiljö eftersom det under studierna också är möjligt att bo på folkhögskolan. Studier, måltider och boende är gratis för studerande inom utbildning riktad till läropliktiga.

Mer information:

Folkhögskolornas Folkhögskoleåret-utbildning
Folkhögskoleåret för läropliktiga i folkhögskolan -video. (på finska)
Folkhögskoleåret-broschyr.
Folkhögskolor som erbjuder Folkhögskoleåret-utbildning.
Folkhögskoleåret-diaserie för studiehandledare.

Mer information och intervjuer

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry

Tytti Pantsar
Verksamhetsledare
tytti.pantsar@kansanopistot.fi
tel. 044 531 8000