Meddelande | 12.06.2024

Kontinuerlig ansökan till Folkhögskolåret-utbildningen: En lösning för läropliktiga som letar efter en studieplats

Via kontinuerlig ansökan kan man söka till Folkhögskolåret-utbildningen som anordnas av folkhögskolor. Den här avgiftsfria utbildningen är ett utmärkt alternativ för läropliktiga som går ut grundskolan och blir utan studieplats vid gemensam ansökan till andra stadiet eller för dem som ännu på nytt vill överväga sina val.

Resultaten i gemensam ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning publiceras den 13 juni. Just nu är man i många familjer spända på att få veta resultaten.  

– När resultaten i gemensam ansökan publiceras, börjar en del av de sökande att på nytt överväga sina val. Om den sökande inte blir antagen till det alternativ som hen placerat som första alternativ eller inte alls får någon av de studieplatser hen sökt till, är det en utmärkt idé att via kontinuerlig ansökan söka till övergångsskedets Folkhögskolåret-utbildning, säger verksamhetsledaren för Finlands Folkhögskolförening, Tytti Pantsar.  

Övergångsskedet innebär en utbildning som äger rum i brytpunkten mellan grundläggande utbildning och andra stadiets utbildning, med andra ord mellan grundskola och gymnasium eller yrkesutbildning. Folkhögskolåret-utbildningen förstärker studiefärdigheter och stödjer förflyttningen till andra stadiet. Utbildningen kan fungera som en time out när man funderar på val av fortsatta studier. Man kan också höja vitsord på grundskolans avgångsbetyg eller återhämta sig efter den nioåriga grundläggande utbildningen.  

– Leden via kontinuerlig ansökan till Folkhögskolåret-utbildning garanterar i olika situationer en flexibel förflyttning framåt i studierna för den unga. Det är viktigt att den unga antas till en utbildning som motsvarar hens behov och att alla hittar en lämplig studieplats, tillägger Pantsar.

Avgiftsfri utbildning, boende och måltider

Folkhögskolåret-utbildningen är avgiftsfri och man kan också, om man så vill, bo vid folkhögskolan. För läropliktiga är boende, måltider och även studiematerial helt gratis. Folkhögskolan erbjuder som internatskola en helhetsbetonad och kollektiv lärmiljö i vilken den unga i en trygg omgivning får pröva på en självständig livsstil. 

Ungefär hälften av utbildningen består av studier som är gemensamma för alla och innebär bland annat vardagsfärdigheter och aktivt medborgarskap. Andra hälften består av valbara inriktade studier som kan vara bland annat konst, naturvetenskap, djurvård, spelbranschen eller entreprenörskap. Möjligheten att studera ämnen som intresserar en själv ökar studiemotivationen.

En tilläggsfinansiering på tre miljoner har allokerats till folkhögskolornas Folkhögskolåret-utbildning vilket möjliggör en ökning av antal studerande till 1300 under nuvarande år. Folkhögskolåret-utbildning erbjuds av 45 folkhögskolor. Man kan ansöka till utbildningen via vårens gemensamma ansökan eller via kontinuerlig ansökan året runt. Man kan förhöra sig om lediga platser genom att direkt kontakta läroanstalterna.

Foto: Tia Yliskylä


Tilläggsuppgifter och intervjuer:

Folkhögskoleåret för läropliktiga
Folkhögskolorna som erbjuder Folkhögskoleåret-utbildningen 

Tytti Pantsar
Verksamhetsledare
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry
tytti.pantsar@kansanopistot.fi
tel 044 531 8000