Meddelande | 22.02.2023

Folkhögskoleåret-utbildningen bidrar till en smidigare övergång till andra stadiet

Kuvataideopintoja

Folkhögskoleåret är en för läropliktiga avsedd utbildning som erbjuder extra tid för unga som går ut grundskolan innan de står inför det första viktiga vägskälet: studie- och yrkesvalet. Dessutom förstärker utbildningen den ungas studiefärdigheter och stöttar i övergången till andra stadiet.

Utvidgandet av läroplikten innebär att alla som går ut årskurs nio i grundskolan är skyldiga att söka sig till vidareutbildning. Studie- och yrkesvalet är det första stora beslutet i en ungdoms liv och för vissa unga kommer det för tidigt.  

Folkhögskolornas Folkhögskoleåret-utbildning placerar sig i övergångsskedet mellan grundskola och gymnasium eller grundskola och yrkesutbildning. Folkhögskoleåret är ett utmärkt tillfälle att ytterligare överväga sina val och bidrar dessutom till en smidigare övergång till andra stadiet.

– Vissa av de unga som går ut grundskolan har ännu inte hittat sin väg och behöver stöd i utbildningens övergångsskede. Det är viktigt att noggrant överväga vidareutbildning och förstärka studiefärdigheter för att hitta sin egen bransch och för att göra framtida studier smidigare. Den unga kan i lugn och ro fundera över sina framtidsplaner i den ettåriga Folkhögskoleåret-utbildningen, säger Tytti Pantsar, verksamhetsledare för Finlands Folkhögskolförening.

Främjar studiekompetens och livshantering

Folkhögskoleutbildningen är särskilt väl lämpad för unga som inte har tillräckliga färdigheter att studera vid en läroanstalt på andra stadiet, som har blivit utan studieplats eller som riskerar att endast utföra studier på grundnivå.

– Enligt våra erfarenheter är Folkhögskoleåret-utbildningen en bra alternativ för unga som är osäkra om sin vidareutbildning eller som behöver förbättra sina studiefärdigheter och livsfärdigheter samt sin vardagskompetens. I vår skola har alla unga antingen slutfört Folkhögskoleåret eller så har avbrytandet varit positiv, det vill säga den unga har fortsatt vidare till vidareutbildning, säger Mervi Viiru, rektor på Karstulan Evankelinen Opisto.

Jaana Ukkola, ansvarig lärare för Folkhögskoleåret-utbildningen på Pohjois-Savon opisto har likadana positiva erfarenheter.

– Det viktigaste läroämnet i Folkhögskoleåret-utbildningen är de läropliktiga unga själva. Under utbildningen får de möjlighet att stanna, undersöka och hitta sina styrkor.

Ungefär hälften av Folkhögskoleåret-utbildningen består av studier som är gemensamma för alla och innebär bland annat vardagsfärdigheter och aktivt medborgarskap. Andra hälften består av valbara inriktade studier som kan bland annat vara konst, naturvetenskap, djurvård, spelindustri eller entreprenörskap.

– Studiemotivationen ökar när man har möjlighet att studera ämnen som man har intresse för. Samtidigt får unga pröva hur branschen man har valt passar en själv, tillägger Pantsar.

Folkhögskoleåret – folkhögskolornas svar på läropliktsreformen

Folkhögskoleåret-utbildningen infördes i folkhögskolorna år 2021. Utbildningen erbjuds av 41 folkhögskolor och förra året började 705 studerande på Folkhögskoleåret. Folkhögskoleåret-utbildningen baserar sig på läroplansgrunderna utarbetade av Utbildningsstyrelsen. Utbildningen syftar till att stärka ungas färdigheter att fortsätta till studier på andra stadiet, det vill säga till gymnasium eller yrkesutbildning, samt stötta unga i livsplanering. En personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK) utarbetas tillsammans med studeranden i den för läropliktiga avsedda utbildningen.

Mer information:

Video om Folkhögskoleåret för läropliktiga i folkhögskolan. (på finska)
Folkhögskoleåret-broschyr.
Folkhögskolornas Folkhögskoleåret-utbildning.
Folkhögskolor som erbjuder Folkhögskoleåret-utbildning.
Kampanjvideo om Folkhögskoleåret. (på finska)
Diaserie om Folkhögskoleåret.

Mer information och intervjuer:

Tytti Pantsar
Verksamhetsledare
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry
tytti.pantsar@folkhogskolor.fi
tel. 044 531 8000

Mervi Viiru
Rektor
Karstulan Evankelinen Opisto
mervi.viiru@karstulanevankelinenopisto
tel. 044 525 2212

Jaana Ukkola
Ansvarig lärare, Folkhögskoleåret för läropliktiga
Pohjois-Savon opisto
jaana.ukkola@psko.fi
tel. 040 146 0219