Nyheter | 01.09.2020

Presentationer av kandidater till styrelsen för Finlands Folkhögskolföreningen

Koristekuva.

Finlands Folkhögskolförening rf:s årsmöte hålls på onsdagen den 23.9.2020 kl. 15.00 på distans. Mötet och den tekniska förbindelsen ordnas på Laajasalon opisto. På årsmötet väljs fyra (4) medlemmar till styrelsen för mandatperioden 2021 – 2023.

Föreningens valberedningen bekräftade tidtabellen för kandidatnomineringen enligt följande; kandidatnomineringen inleddes den 24.4. och avslutades den 14.8.2020. Förslag kan ännu göras under mötet. Alla förslag beaktas i valet.  Inom tidsfristen hade totalt fyra nomineringar till styrelsen gjorts.

Henrik Grönroos, Västra Nylands folkhögskola, rektor
Föreslår: Borgå folkakdemi Ab

Sirkka Hokkanen, Karstulan Evankelinen Opisto, vararehtori
Föreslår: Karstulan Evankelisen Kansanopiston Kannatusyhdistys ry

Ari-Pekka Lundén, Kiljavan opisto, rehtori
Föreslår: Raseborg-säätiö

Jukka Palola, Jämsän Kristillinen Kansanopisto, rehtori
Föreslår: Jämsän Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry, Ranuan kristillinen kansanopistoyhdistys ry, Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry

Läs kandidaternas presentationer här