Nyheter | 06.09.2021

Presentationer av kandidater för ordföranden och styrelsemedlemmar för Finlands Folkhögskolföreningen

Koristekuva.

Finlands Folkhögskolförening rf:s årsmöte hålls på onsdagen den 29.9.2021 kl. 15.00 på distans. Mötet och den tekniska förbindelsen ordnas på Suomen Nuoriso-opisto. På årsmötet väljs ordförande för Folkögskolförening och fyra (4) medlemmar till styrelsen för mandatperioden 2022 – 2024 . Dessutom väljs en (1) medlem som representerar den svenskspråkiga medlemsorganisationen för att ersätta den avgikna medlemman för mandatperioden 2022.

Föreningens valberedningen bekräftade tidtabellen för kandidatnomineringen enligt följande; kandidatnomineringen inleddes den 29.3.2021 och avslutades den 31.8.2021. Förslag kan ännu göras under mötet. Alla förslag beaktas i valet. Inom tidsfristen gjordes en nominering till ordföranden och sex nomineringar till styrelsen.

Kandidat till ordförande för mandatperioden 2022-2024

Helena Ahonen, Seurakuntaopisto, rehtori 
Esittää: Kirkkopalvelut ry. ja Laajasalon opiston säätiö  

Kandidater till styrelse för mandatperioden 2022-2024

Juha Matti Holopainen, Laajasalon opisto, rehtori, säätiön johtaja 
Esittää: Laajasalon opiston säätiö 

Ulla Huhtilainen, Joutsenon Opisto, rehtori 
Esittää: Joutsenon Opiston kannatusyhdistys ry 

Juha Kaivola, Turun kristillinen opisto, pedagoginen rehtori 
Esittää: Turun kristillisen opiston säätiö 

Jaana Laitila, Alkio-opisto, rehtori 
Esittää: Alkio-opiston kannatusyhdistys ry   

Teijo Mathlin, Helsingin Evankelinen Opisto, rehtori 
Esittää: Helsingin Evankelisen Opiston Säätiö 

Kandidat för att ersätta den avgikna medlemman för mandatperioden 2022

Sara Riska, Norrvalla folkhögskola, biträdande rektor 
Föreslår: Västra Nylands folkhögskola 

Läs kandidaternas presentationer här