Meddelande | 15.08.2022

Lär dig framåt i livet-kampanj: Folkhögskolestudier ökar välmående och främjar ett meningsfullt liv

Opiskelijat selaavat kirjaa

Folkhögskolor främjar möjlighet till utbildning, livslångt lärande och upptäckande av möjligheter för alla. Kampanjen Lär dig framåt i livet lyfter fram folkhögskolornas viktiga roll som en drivkraft som för den enskilda inlärares liv framåt och som uppbyggare av den finska bildningsgrunden.

Folkhögskolorna har Finlands största studieutbud som omfattar utbildningar för unga och vuxna. På folkhögskolan är det möjligt att avsluta tidigare studier eller sikta på en ny utbildning. På folkhögskolan kan man avsluta grundskolan och gymnasiet, avlägga yrkesexamen eller delar av examen, avlägga öppna universitetsstudier samt delta i utbildning riktad till invandrare, utbildning riktad till grupper med behov av särskilt stöd eller fortbildning och hobbykurser. Folkhögskolorna erbjuder läropliktiga möjligheten att förstärka sina studiefärdigheter och fundera på sina val av studier på en ettårig studielinje, Folkhögskoleåret.

– Folkhögskolorna finns för alla. De finns till för att varje människa ska få sträva efter ett gott liv genom att lära sig nya saker, oavsett varifrån hen kommer eller vart hen är på väg. Lärandet ska vara möjligt och meningsfullt för hela befolkningen. Det är grunden för ett välmående samhälle, säger Tytti Pantsar, verksamhetsledare för Finlands Folkhögskolförening.

Finlands Folkhögskolförenings och folkhögskolornas gemensamma kampanj Lär dig framåt i livet påminner om att lärandet är värdefullt i sig, och har förmågan att förändra hela den inlärares liv.

– I stället för prestationer och examensinriktade studier är folkhögskolestudier övergripande och främjar den egna utvecklingen av varje studerande. På folkhögskolan kan man skaffa sig fördjupade kunskaper inom den branschen man vill, förverkliga sig själv och få klarhet i sina framtidsplaner. Internatboende, närvarande personal och aktiva studeranden gör lärande kollaborativt. Allt detta utvecklar personlighet och självkännedom samt främjar ett meningsfullt liv och människornas välmående, säger Pantsar.

Det finns 82 folkhögskolecampus i Finland. Av dessa är 11 svenskspråkiga. Årligen studerar över 18 000 studerande på långvariga utbildningslinjer på folkhögskolorna samt ca 80 000 studerande på kortkurser. Folkhögskolorna är läroinrättningar som hör till den fria bildningen och anordnar förutom det fria bildningsarbetet också grundläggande utbildning för vuxna, yrkesinriktad utbildning, gymnasieutbildning, utbildning som riktar sig till läropliktiga samt arbetskraftsutbildning.

Lär dig framåt i livet-kampanj
Kampanjen Lär dig framåt i livet syns i Finlands folkhögskolförenings och de medverkande folkhögskolornas sociala medier mellan den 15 och den 24 augusti. Syftet med kampanjen är att påminna om att lärandet för alltid framåt i livet och att folkhögskolorna spelar en viktig roll på det finska utbildningsfältet som anordnare av frivilliga studier tillgängliga för alla.

Mer information och intervjuer

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry

Tytti Pantsar
Verksamhetsledare
tytti.pantsar@kansanopistot.fi
tel. 044 531 8000

Helena Ahonen
Ordförande
helena.ahonen@step.fi
tel. 040 537 0999

Erja Veivo
Planerare
erja.veivo@kansanopistot.fi
tel. 040 145 8464