Nyheter | 28.09.2022

Folkhögskolföreningens årsmöte 28.9.2022: Karvonen, Nyyssölä, Riska och Tammisuo fortsätter i Folkhögskolföreningens styrelse

Vid årsmötet för Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry den 28 september 2022 hölls ett val av styrelsemedlemmar för perioden 2023–2025.

Enligt Folkhögskolföreningens regler består styrelsen av en ordförande och tolv medlemmar, varav två måste väljas bland de svenskspråkiga folkhögskolorna. Fyra av styrelselemedlemmar avgår varje år och valet av ordförande hålls vart tredje år.

I år är de avgående medlemmarna Tatja Karvonen (Peräpohjolan Opisto), Kyösti Nyyssölä (Etelä-Pohjanmaan Opisto), Sara Riska (Norrvalla folkhögskola) ja Jukka Tammisuo (Nuoriso-opisto).

Vid Folkhögskolföreningens årsmöte 28.9. valdes följande personer in i föreningens styrelse för perioden 2023–2025:


Tatja Karvonen, rektor, Peräpohjolan Opisto
Kyösti Nyyssölä, rektor, Etelä-Pohjanmaan Opisto
Jukka Tammisuo, rektor, Suomen Nuoriso-opisto

Sara Riska,
biträdande rektor, Norrvalla folkhögskola
Sara Riska blev invald i styrelsen för mandatperioden 2023–2025 som representant för en svenskspråkig medlemsorganisation.

Folkhögskolföreningen gratulerar de nya styrelsemedlemmar!