Nyheter | 16.04.2021

Folkhögskolföreningen söker en verksamhetsledare

Koristekuva.

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening rf är folkhögskolornas gemensamma intresseorganisation. Vår nuvarande verksamhetsledare övergår till nya uppgifter.

Vi söker en VERKSAMHETSLEDARE, med placeringsort Helsingfors.

Är du den kommande fanbäraren och förkämpen för bildningsideologin? Önskar du dig ett jobb, där du befinner dig på den finländska bildnings- och utbildningspolitikens utsiktspost? Vi erbjuder dig en anställning som ledare för folkhögskolornas intresseorganisation, ett arbete inom vilket du får vara med och påverka utvecklingen av de olika skolformerna inom det finländska utbildningssystemet.

Som verksamhetsledare ansvarar du för intressebevakningen för folkhögskolornas räkning och medverkar i utvecklingen av hela det fria bildningsarbetet. Du styr föreningens service- och utbildningsverksamhet och håller kontakt med föreningens medlemmar. Du leder den operativa verksamheten på föreningens kontor samt ansvarar för föreningens ekonomi.  

Du är personen vi söker om du kan visa upp belägg för arbete med intressebevakning. Du är professionell i utbildningsbranschen och bemästrar strategiskt ledarskap. Du uppvisar förmåga till nätverksarbete och kan samarbeta med olika typer av aktörer.

För att sköta arbetet som verksamhetsledare på ett framgångsrikt sätt förutsätts:

  • högre högskoleexamen
  • kännedom om utbildningspolitiken och -fältet  
  • ledarskapsutbildning och -erfarenhet
  • gedigen kommunikations- och nätverksarbetsförmåga
  • muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska
  • beredskap för visst resande


Vi värdesätter:

  • erfarenhet av ledarskap inom organisationsverksamhet
  • förmåga att verka inom nordiska nätverk
  • mångsidiga språkkunskaper

En lämplighetsbedömning ordnas som en del av rekryteringsprocessen. Arbetet påbörjas senast den 1.8.2021 eller enligt avtal. Ett ledaravtal uppgörs med personen som väljs till uppgiften. En prövotid på 6 månader tillämpas på anställningen.

Ansökan inklusive CV och löneanspråk riktas elektroniskt till adressen rekrytering(at)folkhogskolor.fi senast den 30.4.2021 kl. 16.00.

Tilläggsuppgifter:
Föreningens ordförande, pedagogie doktor, undervisningsråd Helena Ahonen tel: 040 537 0999 fre 16.4.2021 kl. 13.00–16.00 och tors 22.4.2021 kl. 13.00–16.00
Undervisningsråd Aki Ojakangas, tel: 040 5066 583 eller via epost: ojaaki100(at)gmail.com.