Meddelande | 08.12.2021

Folkhögskolerörelsens kända aktör Jyrki Ijäs har beviljats hederstiteln undervisningsråd

Jyrki Ijäs

Republikens president har den 3.12.2021 beviljat hederstiteln undervisningsråd till Folkhögskoleföreningens fd. generalsekreterare Jyrki Ijäs. Han har haft en central roll i det, hur folkhögskolrörelsen har kunnat medverka och delta i de omfattande utbildningsreformer som har berört hela skolsektorn under de två senaste decennierna. Han har arbetat medvetet för utvecklandet och erkännandet av folkhögskolornas samhälleliga bildningsuppdrag.

– Med sin arbetsinsats har Jyrki Ijäs varit med att främja fria bildningens centrala mål – den inklusiva demokratin, det solida samhället och aktiva medborgarskapet. Fria bildningens institutioner har väldigt viktigt uppdrag i att främja jämlikhet i vårt samhälle och i att motarbeta utanförskap. Det är glädjande, att det mångåriga arbetet som Jyrki Ijäs har målmedvetet flitigt gjort för att lyfta dessa bildningsideal nu uppskattas på ett så fint sätt, säger Folkhögskolföreningens verksamhetsledare Minna Nieminen.           

Jyrki Ijäs började sin yrkesbana inom utbildningssektorn som lärare i historia och i modersmål, sedan flyttade han över till bildnings- och kulturorganisationerna, först som verksamhetsledare på Sommar­gymnasie­samfundet, sedan som kulturchef vid Stiftelsen Finlands Hus i Stockholm, som utbildningschef för Finland Samfundet ansvarade han för kontakterna med Norden och andra s.k. närområden och hade då ansvaret för att samordna stödet för den växande etniska mobilisationen hos ingermanlänningar i Ryssland.

Uppdraget hos Föreningarna Nordens Förbund och Nordiska Ministerrådet som projektchef för den stora NORDLIV-satsningen utvidgade ännu de kontakter som Jyrki Ijäs hade byggt med nordiska kultur- och bildningsorganisationerna. Som generalsekreterare för Institutet för Fredsfostran fick han sedan flera internationella förtroende- och andra uppdrag i olika nätverk och organisationer och då ofta som Nordens representant. Hans starka nordiska orientering noterades skilt då Svenska Folkskolans Vänner tilldelade Jyrki Ijäs Folkbildningspriset våren 2019.                   

– Finlands Folkhögskolförening är en samarbets- och intresseförening för alla folkhögskolor i vårt land. Föreningen har varit tvåspråkig sedan den grundades 1905 och har kunnat medverka som en gemensam röst för till sin värdegrund pluralistisk t.o.m. polyfonisk bildningsrörelse. Utöver sina utbildningspolitiska insatser ville Jyrki Ijäs som Folkhögskolföreningens generalsekreterare arbeta för att stödja just denna pluralism inom vår rörelse, säger Minna Nieminen.  

Jyrki Ijäs har tidigare beviljats Riddartecknen av Finlands Vita Ros’ orden (2014), Finlands Folkhögskol­förening har tilldelat honom sin förtjänsttecknen i silver och hederstecknen, Svenska Folkskolans Vänner tilldelade honom Folkbildningspriset i augusti 2019.                       

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening gratulerar varmt Jyrki Ijäs för hederstiteln som han så väl har förtjänat!

CV – Jyrki Ijäs.