Nyheter | 29.04.2022

Finland som ordförande för Nordiska folkhögskolrådet 2022–24

Nordiska folkhögskolerådet är en ideell organisation vars syfte är att vara ett organ för kontakt och idéutbyte mellan de olika folkhögskoleorganisationerna i Norden, och att vara en policyorganisation som på nordiskt, europeiskt och globalt plan arbetar för folkhögskoletanken.

Ordförandeskapet i NFR alternerar mellan medlemsländerna. Finland är ordförande 2022–24. En ordförandeperiod ger förstås möjligheter att i högre grad än som vanlig medlem sätta agendan för verksamheten. Att vara ordförande efter en ofrivillig paus i de fysiska mötena, som pandemin har inneburit ger möjligheter att tänka till och begrunda hur vi vill att verksamheten skall utforma sig under tiden efter pandemin. 

Ordförandeperiodens två fokusområden är att underlätta samarbete och utbyte mellan folkhögskolor i Norden och att skapa kontakt med vuxenutbildare i hela Östersjöområdet. Detta kommer framför allt att ske vid folkhögskolornas toppmöte i Helsingfors den 19–21 april 2023.