Nyheter | 19.05.2020

Ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning pågår

Skrivent: Anni Henricson

Koristekuva.

Ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning är 19.5.-21.7.2020. Ansökan görs på Studieinfo.fi. I sommarens ansökan ingår följande utbildningar: tionde klassen, utbildning som handleder för yrkesutbildning – VALMA och utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning – LUVA. På folkhögskolor kan du studera i tionde klass, VALMA eller LUVA. I handledande utbildningar kan du förbättra dina tidigare vitsord och bekanta dig med olika utbildningar. Du kan hitta förberedande utbildning för folkhögskolor i sökmotorn för folkhögskoleutbildning.

Sökmotor för folkhögskolornas utbildning